LIHTNE KÜSIMUS

Kas ja millal kavatseb AS Elering midagi ette võtta, et luiged Väikese väina elektriliinide tõttu elu ei kaotaks?

Vastab AS-i Elering kommunikatsioonijuht Ain Köster:

Luikede hukkumise teema oli meedias kõne all ka aprillikuus. Oleme probleemist teadlikud ja töötame selle teema kallal. Väikese väina mastidel on kaks õhuliini. Oleme juba mitu aastat teinud ettevalmistusi ühe liini asendamiseks merekaabliga. Kaabli paigaldamine on kavas 2019. aastal.

Uue elektriliini, olgu see siis õhuliin või kaabel, ehitamine on mahukas projekt ja võtab aega mitmeid aastaid. Kui kaabel on töös, siis saame kiire lahendusena Väikese väina mastidele jääva teise liini paremini tähistada, et linnud seda paremini märkaksid. Praegu ei saa seda tööd ette võtta, kuna selleks tuleks kogu Saaremaa ja Hiiumaa elektrita jätta.

Elering on kindlasti valmis ka teise Väikese väina õhuliini merekaabliga asendama, kui ühiskond seda soovib. Oleme mõne aasta eest ehitanud Suurde väina uue 110-kilovoldise merekaabli ja saame kindlasti hakkama samalaadse kaabli rajamisega ka Väikesse väina.

Samas on oluline tähele panna, et raha selliseks investeeringuks tuleb elektritarbija taskust. Kui oleme elektritarbijatena valmis sarnaseid projekte ja kaasnevaid kulusid aktsepteerima, siis Eleringi taha küsimus ei jää.

Print Friendly, PDF & Email