Terase pilgu alla jäi tänavavalgustus (1)

Kuressaare linnavolinik Anton Teras soovib teada, mis kuupäevaks valmib Kotkapoja ja Merikotka tänava valgustus.

Teras märgib, et nimetatud tänavatele ettenähtud tehnovõrkude, sh tänavavalgustuse rajamise näeb ette 2005. aasta septembris kinnitatud detailplaneering. Praeguseks on Merikotka tänaval valmis ehitatud kolm maja ja Kotkapoja tänaval kuus maja ning 9. mail andis linnavalitsus ehitusloa Kotkapoja tänavale veel kahe elamu ehitamiseks. Tänavavalgustus on majade juurde aga senimaani rajamata.

Linnavolinik palub infot, kuidas linnavalitsus tagab nimetatud detailplaneeringu täitmise ja mis kuupäevaks saavad Kotkapoja ja Merikotka olemasolevad ja ehitatavad majad tänavavalgustuse.

Print Friendly, PDF & Email