Punane kukk hooletust ei andesta (1)

Kuna tänavu täitub 150 aastat Kuressaare vabatahtliku tuletõrjeühingu loomisest ja ka linna pritsumaja saab 105 aastat vanaks, heidame dokumentide ja lehelugude abil pilgu mõningatele punase kukega seotud episoodidele.

VÕITLUSES: Ülesvõtted võitlusest punase kukega jõudsid 1960. aastatel korduvalt ka rajoonilehe Kommunismiehitaja külgedele.
ARHIIV

1962. aasta 30. jaanuaril saadavad Kingissepa rajooni miilitsaosakonna ülema asetäitja miilitsakapten Kalamees ja riikliku tuletõrje järelevalve vaneminspektor leitnant Vaga salajase ettekande EKP Kingissepa rajoonikomitee sekretärile, rajooni töörahva saadikute nõukogu täitevkomitee esimehele ja Kingissepa linna TSN täitevkomitee esimehele.

Selles annavad nad ülevaate tuleohutusega seotud probleemidest Saaremaal. Need on kaunis muret tekitavad, kuna 1961. aastal on tulekahjude arv võrreldes 1960. aastaga märgatavalt tõusnud.

Ettekande koostajad märgivad, et 1961. aastal tekkis rajooni rahvamajandusobjektidel 38 tulekahju, põlengut ja süttimist, mis tekitasid riigile kahju 8630 rubla. Nimetatud kahjusumma hulka ei ole arvestatud sõjaväeosades tulekahjude läbi tekkinud kahju ja kodanike isiklikku vara, mis hävis tules. Tules hukkus kaks inimest ja neli looma…

Loe edasi laupäevasest Saarte Häälest.

Print Friendly, PDF & Email