Saaremaa metsaühing kutsub metsaomanikke toetuse abil tulevikutulu kasvatama (3)

Saaremaa metsaühing annab teada, et Erametsakeskus võtab kuni 14. juunini vastu metsameetme ehk metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetuse taotlusi.

Toetust saab küsida kahjustatud metsa taastamiseks ja kahjustuste kõrvaldamiseks, noore metsa hooldamiseks, kahjustuste ja metsatulekahjude ennetamiseks ning metsamajandamise seadmete ja tarvikute soetamiseks.

Hooldusraied tõstavad metsa väärtust

Sel aastal on toetusmeetme prioriteetsemad tegevused hool­dusraied kuni 30-aastases puistus, kahjustatud metsa taastamine ja kahjustuste kõrvaldamine. Saaremaa metsaühing kutsub kohalikke metsaomanikke üles just hooldusraieid tegema, sest need on aluseks väärtusliku metsa kasvatamisel.

Kui metsaomaniku eesmärk on aastate pärast metsast tulu teenida, tasub selle nimel juba praegu hooldusraietesse investeerida. Noores metsas tehakse valgustus- ja harvendusraietega esimene ja kõige olulisem valik – otsustatakse, milliste puude valgus- ja toitetingimusi konkureerivate puude raiumise teel parandada soovitakse. See määrab ka metsa koosseisu tulevikus, vähenenud konkurentsi tingimustes suureneb puude juurdekasv ning kasvab kvaliteetsemat puidusortimenti pakkuv ja ka metsaomanikule rohkem tulu tootev mets.

Toetust saab küsida 14. juunini

Metsameetme toetust saab taotleda erametsaomanikust füüsiline isik, mikroettevõtja (sh füüsilisest isikust ettevõtja) või metsaühistu oma liikmete eest. Taotlusi võtab SA Erametsakeskus vastu 14. juunini. Toetusmäärad on tegevuseti erinevad ja katavad 30–90% abikõlblike tööde maksumusest, meetme kogueelarve on 2,3 miljonit eurot. Hooldusraiete tegemist toetatakse 153 euroga hektari kohta.

Sellest aastast saavad juriidilised isikud taotluse esitada vaid e-PRIA kaudu (epria.pria.ee). Ka füüsilisest isikust taotleja jaoks on e-PRIA portaal kiireim ja mugavaim viis toetust küsida, lisaks esitavad oma liikmete eest ühistaotlusi kohalikud metsaühistud. Toetuse saamise täpsemad tingimused leiab erametsa­portaalist www.eramets.ee.

Ühistud aitavad

Erametsaomanikud üle Eesti on koondunud kohalikes metsaühistutes, kus on olemas teadmised ja oskused vajalike tööde korraldamiseks ja töö kvaliteedi hindamiseks, samuti on ühistul kogu info toetuste taotlemise võimalustest ja tingimustest.

Kui metsaomanik vajab nõu või abi valgustus- ja harvendusraiete või muude metsakasvatuslike tööde planeerimisel, teostamisel ja toetuste taotlemisel, saab Saaremaal pöörduda metsaühistu Saaremaa Metsaühing poole (saaremaametsauhistu@gmail.com või telefonil 50 45 978), mis koondab ligi 400 erametsaomanikku.

Metsaühistu juures töötavad kutsetunnistust omavad ja sõltumatud metsakonsulendid, kelle poole võib metsatööde planeerimisel alati pöörduda. Oma metsas tehtud otsused peaksid olema teadmispõhised ja hoolikalt läbi mõeldud, metsaühistust ja konsulendilt saab metsaomanik vajalikud alusteadmised ja sõltumatu nõuande parimate metsaotsuste tegemiseks.
Lisainfo: Saaremaa metsaühing, saaremaametsauhistu@gmail.com või tel 50 45 978.

Kaido Humal
Saaremaa metsaühingu juhatuse esimees

Print Friendly, PDF & Email