Saaremaa loopealseid on uurinud kümned välismaa teadlased

Tartu ülikooli botaanika õppetooli vanemteadur Aveliina Helm ütles, et ülikooli botaanikaosakonna juures töötanud välismaalased on loopealsetel ka varem uurimistöid teinud.

Kaks aastat tagasi kaitses prantslane Thomas Galland Saaremaa loopealsetel tehtud magistritöö Prantsusmaa Toulouse III Paul Sabatier’ ülikoolis. Galland vaatles maastikumuutuste ulatust loopealsete toona veel algusjärgus olevate taastamistööde käigus.

Juba rohkem kui kümme aastat tagasi veetis terve suve Saaremaa loopealsetel välitöid tehes Saksamaa teadlane Steffen Boch, kes pani Saaremaa loopealsed laiemasse konteksti, võrreldes neid ülejäänud Euroopa niitudega. Saaremaa loopealsetest valmisid nii tema diplomitöö kui ka mitmed teadusartiklid. Muu hulgas leidis Boch toona Eestile ka Saaremaa loopealsetelt uusi samblikuliike (Agonimia globulifera, Caloplaca lithophi), uusi samblaliike (Bryum radiculosum) ja ka uusi taimeliike (Festuca oelandica, Allium schoenoprasum var alvarense, Crepis tectorum subsp. pumila).

Neli aastat tagasi uuris Saaremaa loopealseid ja teisi kooslusi Tšehhi teadlane Petr Blažek, kes uuris erinevaid robirohtude liike. “Läbi aastate on koostöös Eesti teadlastega Saaremaa loopealsetelt kogutud andmetel tuginevate teadustööde läbiviimisel osalenud kümned teiste riikide teadlased,” viitas Aveliina Helm. “Eesti loopealsed on teadusmaailmas väga kuulsad,” kinnitas ta.

Print Friendly, PDF & Email