Mais rahvaarv suurenes

Saare maakonna elanike arv suurenes mais 19 inimese võrra. Nagu eelmistelgi kuudel sel aastal, oli ka mais loomulik iive negatiivne ja rändesaldo positiivne.

Maakonnas registreeriti maikuu jooksul 32 sündi ja 38 surma (loomulik iive –6). Maakonda asus elama 69 uut elanikku, elukoha aadress väljaspool Saare maakonda registreeriti rahvastikuregistris 44 endisel maakonna elanikul (rändesaldo +25).

1. juunil oli Saare maakonna rahvastikuregistri järgne elanike arv 34 010.

Print Friendly, PDF & Email