Linn otsib uue elamurajooni arendajat

Linnavalitsus otsib arendajat, kes ehitaks välja Roomassaarde rajatava uue elamurajooni teedevõrgu ja muu taristu.

Linnavalitsuse projektijuht Tiit Kaasik rääkis, et Pilve ja Vesikaare tänavale seatav hoonestusõigus näeb ette, et hoonestaja kohustub omal kulul projekteerima ja välja ehitama detailplaneeringu järgse teedevõrgu, tehnilise infrastruktuuri ja avaliku ruumi rajatised, tänavad, tänavavalgustussüsteemi, kanalisatsiooni, kaablid jm. “Tänavatega külgneval alal tuleb välja ehitada juurdepääsuteed elamukinnistutele,” lisas Kaasik.

17 elamumaa kinnistuga Pilve tänav ja 13 elamumaa kinnistuga Vesikaare tänav moodustati 2007. aastal kehtestatud detailplaneeringuga. Uus rajoon jääb Espaki ehituskeskuse taha, kolmnurka, mille üheks piiriks on Uus-Roomassaare tänav ja teiselt poolt Marientali tee.

Kinnisvaraarendajad on linnavalitsuse kinnitusel ala vastu juba huvi üles näidanud.

Arendajat otsib linn enampakkumisega, mille korraldamiseks peab oma heakskiidu eelnevalt andma linnavolikogu.

Eelnõu kohaselt on transpordimaa hoonestusõiguse tähtaeg neli aastat ja aastatasu algsuurus 0,5 eurot ruutmeeter ning enampakkumise võitja omandab õiguse sõlmida
52 302 m2 suuruse kogupindalaga elamumaa kinnistute võlaõiguslik müügileping hinnaga, mis on tänavate hoonestusõiguse aastatasust kuus korda suurem (alghind 30 036 eurot).

“Arendaja saab elamukinnistute asjaõiguslepingud sõlmida pärast seda, kui tänavarajatised ja taristu on tasuta antud linna omandisse,” selgitas Kaasik ja lisas, et sel moel on välistatud olukord, kus elamud on valmis, kuid vajalik taristu puudub.

Print Friendly, PDF & Email