MUHU UUDISED: Asjakarpidele aru pähä

Terissid ikka, neh. Lehekuu oogid juba läbi suamas. Muhus soab joanikuu omale kena alguse vigursoagimisega. Sedakorda oo siis teene rahvusvaheline vigursoagimine juba. Saed tõmmatse täna tüöle. Neh ja pühabe kellu kahest soab siis rahvas kirgu parki voatama ja uudistama minna, et mis sial kolme ja poole päävaga ää tehtud oo. Ja suab ääleta koa oma lemmiku puolt. Mudud neh, skulptuurisid innatse, mitte tüömehi.

Esimesel juunil oo lastekaitsepäe koa. Selle pääva pidustused oo jälle nõuksed, kus Muhu ja Ida-Soaremaa vallad seltsis midagid tegavad. Ja seevoasta siis pannasse paarutes Laimjalga tükkis.

Laupa, kolmanda juuni pääva kellu ühestteistmest oodetse kõiki Piiri magasiaita. Sial, taaskasutuskeskuse ruumis, õppeb Põitse Nõmmesaadu Mare, et mesmuodi suaks omale tiha ühe kena lilles prossi rinda. Pihta akatse oma koolipäävaga kellu ühestteistmest ja kolmeks oo kõikidel lilled rindas. Materjaalisid ja asju põle omal taris seltsi võtta. Kooliraha küsitse viis eurut. Ja neh, kui juba emad lähtvad, siis oleks ju irmus kena, kui omad põkked ja tüdrikud koa kottu seltsi võetse. Suavad ennassid koa kenaks tiha. Neh, ilukuol oo seks voastaks omadega lõpetan. Nõnna et oo paras aeg uus õppemise koht omale otsi.

Maikuu alguse puolt sai köidud koa üle ulga aa Talinas muusikali voatamas. Neh, seda “Mamma-Miat”. Külmal aal soarerahval nõuke ettevõtmine easte ep õnnestu mitte. Kui sa sial kontserdimajas piad oma joped või palitud uotama jäema, siis lähäb kesküösene raam enne ää, kut sa sadama jõvad. Soema ilmaga karga lipstik bussi ja kohe padavai tulema. Siis jõvab just kenaste täpseks aaks.

Sialt tulles, neh, sai isekeskis arutat, et tia kui soadaks riigiisadele palvekirja, et äkist sie viimane raam võiks viel ühe puole tundi või tunni iljem tulla. Neh, kasvõi paljast riede ja laupa õhtagid. Et siis soaks koa tihemini Talina teaatri. Aga enne kut mõte asjaks akkas soama, tulli kole kange pauk kaela. Nüid tahetse seda viimast raami tükkis ää jätta. Ei neh, kange asi! Juu siis nie teaatrid ja muusikalid põle soarerahva jäuks mõteldud mitte. Oo ikka kahu küll! Tiagid mesmuodi sie nendele asjakarpidele suaks koa aru pähä panna? Ons nõuke asi üleüldse võemalik?

Vat sõuksed luod ja laulud. Olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email