Maavalitsuse hoone tulevik on lahtine (2)

Riigihaldusminister Mihhail Korb teatas, et maavalitsuse hoone võimalikku üleandmist Saaremaa vallale ei saa otsustada enne maavalitsuste hooneid puudutavat analüüsi, mis valmib detsembris.

Korb märkis linnapeale Madis Kallasele saadetud vastuses, et riigireformi käigus kaalutakse maavalitsuste hoonete sobivust riigimajadeks. Analüüs valmib detsembris ja enne seda ei ole otstarbekas otsustada, kas Lossi tn 1 asuv hoone jääb maavalitsuse tegevuse lõpetamise järel vakantseks või kohandatakse riigimajaks.

Minister lisas, et riigimajade loomise töörühm külastab lähiajal Kuressaaret ja linnapea on oodatud arutelule, kus üheks teemaks on ka maavalitsuse hoone tulevik.

Madis Kallas saatis mai alguses ministrile taotluse, milles küsib maavalitsuse maja Saaremaa valla omandisse.

Print Friendly, PDF & Email