Elektriliinis hukkub massiliselt luikesid (2)

Väikese Väina Seltsi andmeil on väinatammi kohal õhus kulgeva elektriliini tõttu ainuüksi tänavu kevadel elu jätnud vähemalt kolmkümmend luike.

“Need kolmkümmend on linnud, kes on silma jäänud ja kelle surma oleme fotodel dokumenteerinud,” ütles Saarte Häälele seltsi juhatuse liige Heiki Hanso. “Tegelikult on hukkunud luikesid palju rohkem, näiteks Orissaare-poolsest pikast rooribast pole ju keegi otsinud,” tõdes Hanso.

Hanso on olnud ise tunnistajaks, kuidas luik vastu õhuliini lendab. “Päikesepaistelise ilmaga tuleb selliseid õnnetusi rohkem ette,” märkis ta. Hanso viitas, et õhuliin kulgeb läbi Natura 2000 hoiuala ja Eesti ühe tähtsama rändlindude pesitsusala. “See pole mitte hoiuala, vaid tapa-ala, kus toimub massimõrv. Praegu on paarid ammu pesadel, kellel juba tibud, kellel kohe koorumas – kui hukkub aga vanaluik, hukkuvad tõenäoliselt ka pojad.”

Hanso sõnul on probleem juba kümnete aastate vanune, lahendust aga ei paista. Ta lisas, et ametkonnad ja liinivaldaja on probleemist teadlikud, ent eiravad seda.

Heiki Hanso tõlgendab seda, et lindude hukkumise suhtes midagi ette ei võe­ta, igno­rantsusena. “Elering plaanib 2019. aastal paigaldada Väikesesse väina merekaabli, ent dubleerivad õhuliinid jäävad siiski alles,” tõdes ta. “Elering, muide, deklareeris mullu 18 miljonit eurot puhaskasumit.”

Heiki Hansol on kavas ajaks, kui president maakonda külastab, panna väinatammi ületajate tähelepanu tõmbamiseks üles fotonäitus surnud luikedest.

Print Friendly, PDF & Email