Ohutuslaager startis jälle

Kuuendate klasside õpilased omandavad kahe päeva jooksul ohutuslaagris üheskoos tegutsedes praktilisi oskusi, kuidas ohtlikes olukordades käituda.

TURVAVÖÖ ON TÄHTIS: Kuressaare Vanalinna kooli õpilane Karina Järveots katsetab Elmo Aljaste ja Margo Päärmanni valvsa pilgu all turvavöö olulisust.
MAANUS MASING

Torgus algas eile kuuendatele klassidele mõeldud ohutuslaager KEAT (Kaitse End ja Aita Teist). Laager toimub juba üheksandat korda, Torgus ollakse kolmandat aastat. Noorsoopolitseinik Kaisa Nurm ütles, et laager kestab ka tänavu kaks päeva – telgid ja kõik muu vajalik selleks, et öö välitingimustes veeta, on kaasa võetud. “Ilmateates lubati, et öösel hakkab sadama, kuid see pole lapsi eriti morjendanud,” sõnas ta. “Muidugi on võimalus ka siseruumides magada, kui keegi seda peaks tahtma.”

Laagrist võtab osa 14 kaheksaliikmelist meeskonda, kellel tuleb lahendada erinevaid ülesandeid ja koguda punkte nii meditsiini, tuletõrje kui ka veeohutuse valdkonnas. Noored said näiteks katsetada pöörlevas autos hakkama saamist ja ümberpööratud autost väljapääsemist.

Pöörlevast autost võis eile kuulda hõikeid, mis andsid naljatamisi edasi olukorra ebameeldivust: “See polnud hea mõte!”. Instruktor Lauri Luberg tuletas katuse peale keeratud autost väljaronivatele noortele järjepanu meelde õiget tegutsemistaktikat.

Samal ajal, kui ühed otsisid autost väljapääsu, katsetasid teised äkkpidurduse mõju, et hinnata turvavöö tähtsust isegi väikese kiiruse korral. Päästekeskus võimaldas lastel ka katsetada, kui raske on piiratud nähtavusega ruumis esemeid leida. Saaremaa päästepiirkonna juhi Margus Lindmäe sõnul on see hea võimalus katsetada päästja n-ö reaalsust, kus inimesi ja tulekollet peab sageli tuvastama käsitsi kobades.

Ülesannete täitmisel tuleb meeskondadel harjutada koostööd ning kiiret mõtlemist ja tegutsemist. Samal ajal omandatakse teadmisi ja praktilisi oskusi, kuidas kriitilistes olukordades tegutseda.

Print Friendly, PDF & Email