LUGEJA KÜSIB: Minu 16-aastane tütar läheb suveks hotelli tööle…

Minu 16-aastane tütar läheb suveks hotelli tööle. Tööandja ei soovi temaga töölepingut sõlmida, sest töötundide arv võib kõikuda olenevalt töömahust. Tööandja tahab sõlmida käsunduslepingu. Kas see on korrektne?

Vastab tööinspektsiooni nõustamisjurist Kaire Saarep:

Enne lepingu sõlmimist tuleb vaadata, milline on tehtava töö sisu, ja seejärel otsustada, milline leping sõlmida. Tööleping tuleks sõlmida juhul, kus tehtav töö vastab järgmistele tingimustele: kindel töötegemise aeg (sh töötamine graafiku alusel), töötamine tööandja ruumides, igakuise perioodilise tasu saamine ja kõige olulisem – allumine tööandja juhistele. Kui ettevõttes on inimene, kes õpetab noort ja kontrollib, kuidas töö tehtud saab, siis allutakse tööandja juhistele.

Käsundusleping eeldab, et käsundi täitja on oma valdkonna professionaal, ta osutab iseseisvalt teenust ehk sisuliselt on nagu ettevõtja. Käsunduslepingu sõlmimine alaealisega võiks kõne alla tulla nt juhul, kui ta on muusik, kes tuleb ühel õhtul oma instrumendiga hotelli esinema.

Kui töö on hooajaline, siis on võimalik sõlmida tähtajaline tööleping. Nt hooajaliste suvetööde korral võib töölepingu sõlmida kuni suve lõpuni. 16-aastane, kellel on põhikool lõpetatud, on mittekoolikohustuslik, võib täistööaja korral töötada kuni 8 tundi päevas ja 40 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul.

Kui töötaja võetakse tööle osalise tööajaga (nt arvestuslikult 4 tundi päevas ja 20 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul), on võimalik tööaega summeerida, st ühes päevas/nädalas/kuus töötab rohkem, teises vähem (kuid mitte üle alaealisele ettenähtud tööaja, ületunnitöö kokkulepe alaealisega ei ole lubatud).

Print Friendly, PDF & Email