Abilinnapea noomis kevadlaada korraldajaid (4)

Linnavalitsus juhtis Kuressaare lionsite tähelepanu parkimisprobleemidele ja muru tallamisele nende korraldatud kevadlaadal.

Abilinnapea Mart Mäekeri allkirjastatud pöördumises viidatakse, et klubil oli laada toimumise ajal kohustus vältida pargi pinnase, puude ja põõsaste kahjustamist. Samuti tagada, et sõidukitega ei sõideta ja neid ei pargita väljaspool selleks ettenähtud teid ja parklaid. Paraku oli laadajärgselt selgesti näha parkimisest ja tallamisest kahjustunud murupind. Juhtunut arvesse võttes märgib linnavalitsus, et edaspidi peab laat toimuma mahus, mille korral on seda võimalik läbi viia kuursaali-esisel platsil. Parkimise paremaks korraldamiseks on ürituse kestel vajalik parkimiskorraldajate olemasolu. Kui üritust kavandatakse aga suuremas mahus, siis tuleb see viia linna puhkealale.

Kuressaare Lions-klubi president Mati Leis ütles, et ei ole kirjaga tutvunud ega oska seda kommenteerida.

Print Friendly, PDF & Email