Organite töömailt: igapäevaelus esineb jätkuvalt kitsaskohti

Aastast 1962 pärinev arhiivikaust, mis sisaldab EKP Kingissepa rajoonikomitee kirjavahetust sõjaväeosadega, miilitsaosakonnaga, kohtu ja prokuratuuriga, annab koloriitse pildi nõukogude argipäevast, kus tuli võidelda lohakuse, kuritarvituste ja ükskõiksusega uue riigikorra vastu.

LIHASTE JÕUL: Lihakehade töötlemine ja laadimine oli 1950.–60. aastatel tapamajas raske käsitöö.
ERAKOGU/ ENNO RAUN

Kingissepa rajooni töörahva saadikute nõukogu täitevkomitee miilitsaosakonna valveteenistuse jaoskonna ülem Saksakulm saadab 5. jaanuaril 1962 kirja partei rajoonikomitee esimesele sekretärile sm Kruusmägile ja täitevkomitee esimehele sm Suurhansule, milles juhib tähelepanu puudustele sotsialistliku omandi hoidmisel Kingissepa lihakombinaadis. Valveteenistus on kombinaati eelneval paaril aastal korduvalt kontrollinud, koostanud akte puuduste kohta ja nõudnud nende likvideerimist, kuid “vaatamata kõigile tarvitusele võetud abinõudele ei ole olukord lihakombinaadis paranenud”.

Kõige värskematest rikkumistest toob valveteenistuse ülem välja, et 3. jaanuaril kella 19 ajal oli lihakombinaadi tarastus tagaküljes osaliselt lõhutud ja eest ära võetud. Väljapoole kombinaadi territooriumi rajatud uus tall oli lukustamata, kuid loomi oli seal hulgaliselt. “Korduvalt on jäetud lahtistesse tsehhidesse ja ruumidesse tapetud loomi ja subprodukte,” märgib Saksakulm…

Loe edasi laupäevasest Saarte Häälest.

Print Friendly, PDF & Email