Pooltuhat saarlast küsib toetust looduskaitseliste piirangute eest

Erametsakeskuse toetuste üksuse andmetel on esialgse seisuga Natura taotluse esitanud Saaremaalt üle 470 metsaomaniku.

SA Erametsakeskus kommunikatsioonijuht Kertu Kekk ütles, et kokku taotlevad Saaremaa metsaomanikud looduskaitseliste piirangute eest toetust umbes 6280 ha suurusele alale.

Eestis tervikuna on Natura taotluse esitanud esialgse seisuga 5244 metsaomanikku ja taotluste kogusumma on ligi 4,8 miljonit eurot. Hüvitist on taotletud kokku 66 300 hektarile, millest 16 000 hektarit asub sihtkaitsevööndis ja 50 300 piiranguvööndis. Täpsustatud andmed Natura toetuse 2017. aasta mahtude kohta selguvad lähinädalatel.

Sellest aastast oli hüvitist võimalik taotleda ka neil metsaomanikel, kes aitavad kaasa unikaalsete või ohus olevate loodusväärtuste kaitsmisele sihtkaitsevööndites väljaspool Natura ala. Varem sellistel aladel looduskaitseliste piirangute järgimise eest hüvitist ei makstud, kuigi piirangud olid sarnased või isegi samad.

Võimalust küsida hüvitist väljaspool Natura 2000 alasid asuvatele sihtkaitsevöönditele kasutas veidi üle 600 metsaomaniku, kes taotlesid hüvitist umbes 3800 hektarile.

“Kuna Natura võrgustikku mittekuuluvaid sihtkaitsevööndeid on umbes 4800 hektaril, on suurem osa hüvitise õigust omavatest metsaomanikest seda võimalust ka kasutanud,” tunnustas Erametsakeskuse juhatuse liige Jaanus Aun metsaomanike aktiivsust.

“Rõõm tõdeda, et nende metsaomanike panus loodusväärtuste hoidmiseks on riigipoolset tunnustamist leidnud,” lisas Aun.

Print Friendly, PDF & Email