Põllumehed tahavad muudatust veekaitsevööndi arvestamisel

Eesti põllumeeste keskliit tegi maaeluministeeriumile ettepaneku viia pindalatoetuste taotlemisel veekaitsevööndi arvestamisesse sisse muudatus.

Juhul kui massiivil kasvatatakse rohttaimedest erinevaid kultuure, tuleb praeguse korra kohaselt märkida pindalatoetuse taotlemisel põldudel veekaitsevööndid eraldi põlluna. Seetõttu tekib olukord, kus veekaitsevööndisse moodustatud põllud muutuvad hiljemalt viie aasta pärast püsirohumaadeks. Sellest tekivad põllumeestel tulenevalt eraldi põlluna märgitud veekaitsevööndi tõttu järgmised probleemid ja küsimused:

• põld võib osutuda liiga väikeseks (alla 0,3 ha), mistõttu kaotab põld toetusõiguse;
• põllupiiri märkimine on põllu väiksuse tõttu väga keeruline, sellega kaasnevad ebatäpsused, mis võivad põhjustada mahaarvestusi;
• püsirohumaaks ülemineku tõttu vähenev põllupind toob kaasa KSM-kohustuse puhul tagasimaksenõude.

“Teeme ettepaneku, et veekaitsevööndit ei peaks eraldi põlluna märkima ja veekaitsevööndi pind läheks pindalatoetuse taotlemisel kultuuri arvestuse hulka,” märkis ministeeriumile saadetud taotluses EPKK keskkonnavaldkonna juht Ann Riisenberg.

Print Friendly, PDF & Email