Pihtla liidab kaks ja muudab nelja küla nime (1)

Pihtla vallavolikogu eelnõu kohaselt muudetakse valdade ühinemisest tingituna nelja küla nimed ja kaks küla liidetakse naaberkülaga.

Kuna Pihtla valla kuus küla, mille nimed kattuvad teistes Saaremaa kantides asuvate külade nimedega, ei ole ükski suurima elanike arvuga, tuleb kõigi nende nimed ära muuta. Ühinemislepingu järgi arvestatakse uue külanime kehtestamisel külaelanike arvamusega, mille väljaselgitamiseks kasutas vald erinevaid mooduseid.

Paljudele elanikele saadeti info külanime muutmise vajalikkuse kohta ja erinevad variandid, kuidas oleks võimalik küla nime muuta, elektronpostiga, osa külasid korraldas külakoosoleku, osa küsitles ise külaelanikke ja koostas vastava tabeli. Kokkuvõttes esitas vallavalitsus volikogule eelnõu, mille seletuskirjas on ka uute külanimede põhjendused.

Väljaküla elanike soov on nimetada oma küla Väljamõisa külaks, kuna ajalooliselt ongi küla tegelikult kogu aeg nõnda kutsutud. Vald toetab elanike ettepanekut.

Liiva küla elanike soov (üle poole elanikest) on nimetada küla Kaali-Liiva külaks, millele ka valla poolt vastuväiteid ei ole. Valikut põhjendatakse asjaoluga, et Liiva küla nimi on ajalooliselt kasutusel olnud mitusada aastat. Seda muuta elanikud ei soovi. Hargliide Kaali-Liiva täpsustab küla asukohta suures Saaremaa vallas.

Kõnnu elanike soov on kasutusele võtta külanimi Püha-Kõnnu. Kõnnu küla nimi on samuti ajalooline, mitusada aastat vana, küla asub kunagise Püha kihelkonna piirides ja hargliide Püha-Kõnnu täpsustab küla asukohta suures Saaremaa vallas.

Laheküla rahva enamik soovib küla uueks nimeks Tirbi küla. Laheküla asub Tirbi poolsaarel ja külanime Tirbi kasutusele võtmine täpsustab küla asukohta, elanike hulgas kasutatakse Tirbit asukoha nimena juba aastakümneid. Tirbi poolsaarele on asustus tekkinud põhiliselt viimase 20 aasta jooksul, vana ajaloolise Laheküla piiridesse jäävad üksikud majapidamised. Aktiivse arendustegevuse käigus on küla kandunud just Tirbi poolsaare kanti.

Mustla elanike soov on muuta küla nimi Ausjala külaks (vastavalt külas elavate inimeste perekonnanimele Aus), mida Pihtla vald aga ei aktsepteeri, viidates asjaolule, et Saaremaal on üheksa “jalga” ja veel ühe “-jalaga” lõppeva külanime kasutusele võtmine tekitab segadust. Vald toetab Mustla küla liitmist kõrval asuva Saue-Putla külaga.

Põhjendusena märgitakse, et nõukogude ajal Mustla küla nimena puudus, territoriaalselt jäi asula Putla küla alla. Hargliite Kaali-Mustla või Pihtla-Mustla kasutuselevõtmine oleks eksitav.
Sepa küla elanike enamus soovib liituda kõrval asuva Salavere külaga, mis sobib ka territoriaalselt ja moodustub ühtne, terviklik küla.

Print Friendly, PDF & Email