Töö harjutamine aitab tegusana püsida

Kuressaare linnavalitsus pakub toimetulekutoetuse saajatele varasemast laiemaid valikuvõimalusi tööharjumuse taastamiseks.

KAUNIS TULEMUS: Janne Mets näitab kirevaid heegeldatud vaipasid, mis on valminud tööharjutuse käigus.
Maanus Masing.

Iseseisvat toimetulekut soodustava sotsiaalteenuse eesmärk on aidata taastada pikaajalise töötu tööharjumus ja aidata ta tagasi tööturule.

“See teenus on mõeldud inimestele, kes on juba mõnda aega tööturult eemal olnud,” selgitas sotsiaalhoolekande spetsialist Reelika Murd. “Eesmärk on, et nad harjuksid hommikul kindlaks kellaajaks tõusma ja tööle minema, harjuksid kollektiivis töötama.”

“Kuna sotsiaalsesse apaatiasse langemine on nii kiire tulema, on väga oluline hoida inimest tegusa ja toimekana,” lausus linnavalitsuse sotsiaalnõunik Monika Sarapuu. “Kui ta hakkab sotsiaalsest elust juba liiga eemale jääma, siis aitab töö harjutamine ta sinna tagasi tõmmata.”

Toetuse motivaator

Teenus on seotud toimetulekutoetuse maksmisega.

“See on omamoodi motivaator,” selgitas Sarapuu. “Kui inimene on toimetulekutoetust mõnda aega saanud ja soovib seda ka edasi saada, on oluline, et ta aktiivsust üles näitaks ja pakutud tööd teeks.”

Kui inimene aga tööharjutusel osaleda ei taha, on linnavalitsuse sotsiaalkomisjonil õigus kaaluda toimetulekutoetuse maksmise peatamist.

“Osa inimesi jääb sellesse nn rattasse kinni ja peab toetuse saamist loomulikuks, ehkki see toetus on mõeldud ajutise meetmena,” tõdes Monika Sarapuu.

Varem said töötud tööharjutusel käia üksnes Sikassaares Voolu tänava sotsiaalmajas – näiteks rõngassärke meisterdamas ja kaltsuvaipu heegeldamas, ent kõik inimesed Sikassaares käia ei soovinud. “Kuna inimeste soovid on erinevad – mõni soovib teistsugust kollektiivi, mõni eelistab üldse üksi töötada, võtsime sel aastal uue suuna ja valikuvõimalused on varasemast laiemad,” ütles Monika Sarapuu. “Peaasi, et inimene tahaks tööharjutusele minna ja tööd teha, et see oleks meeldiv, mitte vastumeelt.”

“Tööde jagamisel arvestame sellega, mida keegi teha soovib,” rääkis tööharjutajate koordinaator, Kuressaare Hoolekande sotsiaaltöötaja Janne Mets. Tema sõnul saab linnavalitsuse sotsiaalosakond tööharjutajatele tegevust pakkuda linna allasutustes: Kuressaare Hoolekandes, Linnamajanduses, ent ka näiteks raamatukogus ja koolisööklates. Mets märkis, et valikuvõimalused sõltuvad siiski ka sellest, kus parajasti abi vajatakse.

Praegu käib linnavalitsuse kaudu tööharjutusel kolm inimest, järgmisest kuust aga viis.

Aitab kontakte luua

Seni on enamik tööharjutajaid tegevust leidnud Kuressaare päevakeskuses. Nii käivad toimetulekutoetuse saajad seal koristamas ja kaltsuvaipu heegeldamas. Meestele aga pakub Kuressaare Linnamajandus rakendust näiteks linnapargis või Kudjape kalmistul.

Tööle peab tulema hommikul kella üheksaks ja tööd tegema päevas vähemalt kaks tundi. “Tööharjutusel käimine aitab luua ka kontakte, mille kaudu võib inimene endale hiljem töökoha saada,” märkis Reelika Murd.

Kui suur osa tööharjumust taastamas käinutest siis pärast seda töö leiavad? “Et aidata inimesed tagasi tööturule, teeme koostööd ka töötukassaga,” rääkis Murd. “Nii on osa inimesi läinud üle töötukassa teenusele.”

On neid, kes saanud ametisse töötukassa kaudu, ja teisi, kes töökoha ise leidnud. “Osale on määratud ka töövõime kaotuse protsent ja nad saavad selle alusel pensioni,” märkis Sarapuu.

“Ja mõni inimene on öelnud, et läheb pigem päriselt tööle, kui käib meil tööd harjutamas – selle eest ju tasu ei saa,” rääkis Murd. “Ja ongi endale töö leidnud.”

“Kuna osa tööharjutusel osalejatest ei ole suutelised töötama täistööajaga, siis oleks neil tarvis ka osalise tööajaga tööd,” ütles Janne Mets. “Paraku meie tööandjail selliseid kohti kuigi palju pakkuda ei ole.”

Tööharjutuse kestus selgub vestluste ja nõustamise käigus.

Teenuse pakkumine ei ole ajaliselt piiratud – teenusel saab osaleda nii kaua, kuni inimene lõpuks nii-öelda päris tööle saab. “Kes soovib, võib käia kas või paar aastat – pea-asi, et ta püsib aktiivne,” rääkis Monika Sarapuu. “Tore on aga näha, kui mõnigi meie pikaaegsetest klientidest, kes on kaua tööelust eemal olnud, on endale töö leidnud, näiteks kaupluses või teenindusasutuses.”

Linnavalitsuse pakutav sotsiaalteenus ei tähenda töötute jaoks üksnes töö harjutamist, vaid nad saavad ka nõustamist. “Vahel ei oska inimene mõnele murele ise lahendust leida, siis püüame jõudumööda aidata,” lausus Reelika Murd.

Print Friendly, PDF & Email