Täiskasvanute gümnaasium – kellele ja milleks?

Ly Kallas

Kuressaare täiskasvanute gümnaasium (KTG) on maakonna ainuke mittestatsionaarse õppega üldhariduskool, kus täiskasvanutel on võimalik omandada gümnaasiumiharidus. Samuti saab KTG-s jätkata katkenud õpinguid põhikooli 3. astmes (7.–9. kl). Vanuse alampiir põhikooliastmes on 17 eluaastat, nooremad õpilased saavad põhikooli õppima tulla Rajaleidja keskuse kaudu. Sel õppeaastal on õppijate keskmine vanus 23 eluaastat ja vanim õpilane on 57-aastane.

Kellele on kool mõeldud?
Eelkõige ootame õppima täiskasvanuid, kellel on kunagi põhikool või gümnaasium pooleli jäänud. Meile on tuldud õppima nii sellepärast, et edasi õppida kõrgkoolis või ametikoolis, kui ka põhjusel, et tööandjad suunavad, sest tänapäeva tehnoloogia vajab haritud töölisi. Nooremad õppijad tulevad meie kooli sageli terviseprobleemide tõttu.

Kuidas õppetöö toimub?
Üldharidust on KTG-s võimalik omandada nii päevases ja õhtuses õppes kui ka e-õppe vormis. Samuti on välja pakutud tsükkelõpe ja üksikaineõpe. Tsükkelõpe sobib neile, kes töötavad teatud perioodi välismaal, mandril või merel ja seejärel jälle nädal-paar saarel viibivad. E-õppe puhul on kontakttunde vähe: 1–2 päeva kuus, vastavalt kokkuleppele.

Üksikaine valivad sageli õppijad, kes soovivad ainult riigieksameid teha ja jagavad pingelise töö või tervise-probleemide tõttu kursuse omandamise paari aasta peale. Ametikooli lõpetanutel on võimalik teha meie juures lisa-aasta ja riigieksamid, kui nad soovivad saada gümnaasiumitunnistust.

Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumis on ka merendusosakond, kus on võimalik soovi korral saada valikainena madrusekutse. Valikainetest pakume veel soome keelt, majandus- ja arvutiõpetust, giidindust, usundiõpetust ja etiketti.

Koolil on olemas ka õpiabiosakond, kus saavad vajadusel tasulisi konsultatsioone teiste koolide õpilased ning tasandus- ja individuaalõpet meie oma õppijad tasuta. Hästi toetab meie üldharidusosakonda ka täiendõppeosakond, kus viimased kolm aastat õpetame muukeelsele elanikkonnale eesti keelt ning toimuvad erinevad täiendõppekursused. Eelkõige teeme selles osakonnas koostööd töötukassaga.

KTG tugevused on paindlikkus ja individuaalne lähenemine õppijatele. Koolis töötavad õpetajad, andragoogid, kes on kursis täiskasvanud õppijate soovide ja vajadustega. Kõik, kes on huvitatud õppimisest täiskasvanute gümnaasiumis, saavad täpsemat infot kooli koduleheküljelt www.ktg.edu.ee ja koolist kohapealt, aadressil Garnisoni 16.

Olete oodatud!
Õppida pole kunagi hilja!

Ly Kallas,
KTG koolijuht-andragoog

Print Friendly, PDF & Email