MUHU UUDISSED: Kohe hirmus-kole-kena!

Ikka terit jälle. Emadepääva-aegne kena soe ilm andis märku, et nüid oo ometiks aeg sialmoal, et soab akata põllutüödega kenaste pihta. Neh, nõnna et laupane laat Liival tuleb sedakorda küll puru parasal aal. Kis kohe omingu ühessast ennasid sõnna taemesabase aavad, nie jõudvad õhtaks kõik siemned ja juurikad parasaste mulda koa. Nõnna et pidage siis laadapäe ikka kenast meeles. Ja neh, et sellesamma pääva oo Muhu muusikatalu esimene sünnipäävapidu ja et muhulastele oo selle kontserdi piletid odavama raha iest vallamajas Heiske juures müükis ja et õhta pietse Liiva linnas muuseumiüöd. Neh, ikka nie asjad koa jätke kenaste miele omale.

Ja muidugid pühabe! Siis oo ju Ida-Soaremaa ja Muhu lasteaidade laste laulu- ja tansipäe Muhu nuordekeskuse ja spordialli juures. Kellu kahestteistmest akkab sie kena pissike rongikäik Liiva bussipiatuse juurest liikuma ja kampas minnasse spordialli juure pidu pidama. Neh, rahva kääst, kis voatama tuleb, pileti raha ep küsita, aga kontsert tuleb kena ja munuke.

Mineva laupa sai seda pasturaati sial Liival kasitud. Uijee, mõuke pasapili uksest välja köis! Aga neh, tüki moad kenamaks sai selle maja sihest puolt küll. Ja olli ikka üks rõemus seltskond, kis sõnna olli abiks-nõuks tuln. Ja tüö lähäb ju tüki nobemini, kui vahest mõni kena Muhu nali koa kellelgid suust välja kargab. Ja neh, nie muistsed jutud tahtvad ikka vahest miele tuletamist. Muedu unuvad ää, kui äkist üks inimpõli vahelt neid edasi ep riagi.

Esmasbe pieti lasteaidas jälle hõbelussikapidu. Sedakorda said omad nimedega koostad kätte kahessa uut muhulast. Aga sedakorda olli nii tittede emadel-isadel kut vallarahval koa ühna suur ja kohe hirmus-kole-kena üllatus. Neli nobede näppudega Muhu naist ollid kõikidele kahessale titele pätid roosin. Just parasaste nii pikuksed, et esimeste sammude tegemise aegas oo parasad jalga panna. Ja sure kena kirjaga koaert olli koa viel pätipoari juures. Umbest et, pehmet astumist soole, pissike muhulane, Muhumoa kivisel pinnal.

Neh, silma võttis kohe märjaks, kui Kiisa Alliki ja Söödivälja Tiiu nie kenad pakid vallamajase tõid. Üle nende kahe tubli nooriku tuleb viel ää märkida Piret ja Triinu sialt Muhumustri ja Pätikambri majast. Neljageste naad nõukse kena kingituse valmis tegid. Lihtsalt Tiiul tulli mõte ja naad tegid ää. Muhu naestel põle üksi nobed sõrmed mitte. Nende süda oo koa teesekorra tüki moad suurem kut mõnel teesel. Ja nii kenasid sõnu, misega neid nelja ää tänada soaks, põle viel ilma luodudkiid mitte.

Aga nendele pissikstele päti- ja koostaomanikkudele ikka palju terist! Ja et teite pätijälgi ikka terve Muhu soar kenaste täis soaks tallatud!

Olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email