Linnavalitsuse istungite ülevaade

9. mail otsustati

* Anda ehitusluba staadioni rekonstrueerimiseks aadressil Hariduse 13, korterelamute püstitamiseks aadressidel Kotkapoja 1 ja 2, elamu rekonstrueerimiseks aadressil Lootsi 1, laohoone lammutamiseks aadressil Tallinna 5 ja elektri maakaabelliini ehitamiseks Tallinna 63 elektriliitumisel.
* Anda kasutusluba kamina kasutamiseks aadressil Uus-Roomassaare 40-3.
* Kehtestada õppe- ja teadustöö ning loomingulise tegevuse stipendiumide arv, suurus ja avaliku konkursi tingimused.
* Anda luba MTÜ-le VABA maasturite orienteerumis- ja osavusvõistluse Saaremaa Trophy Saarekoll korraldamiseks Kuressaares 26.–27.05.
* Anda linna tänukiri Kuressaare linnaorkestrile seoses pikaajalise eduka loomingulise tegevuse ja kollektiivi 20. aasta juubeliga.
* Kiita heaks ja suunata linnavolikogu istungile otsuse “Heakskiit ühiste kavatsuste protokolli sõlmimiseks sihtasutuse Saaremaa Muuseum asutamisel” eelnõu.
* Võtta teadmiseks Kuressaare elanike rahulolu-uuringu tulemused.
* Kiita heaks ja suunata linnavolikogu istungile otsuse “Kuressaare linna 2016. majandusaasta aruande kinnitamine” eelnõu.
* Kiita heaks ja suunata linnavolikogu istungile määruse “Kuressaare linna 2017. aasta lisaeelarve” eelnõu.
* Kiita heaks ja suunata linnavolikogu istungile otsuse “Saaremaa omavalitsuste ühinemislepingu lisa 2 investeerimisobjektide loetelu muutmine” eelnõu.
* Eraldada eelarve reservfondist 1338 eurot Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumile (eesti keele õppe korraldamiseks).
* Kehtestada linnavalitsuse hallatavate asutuste juhtide mobiiltelefonide tööalaste kõnede maksumuse piirmäärad.
* Kiita heaks ja suunata linnavolikogu istungile otsuse “Valimiskomisjoni moodustamine” eelnõu.
* Kiita heaks ja suunata linnavolikogu istungile otsuse “Valimisringkonna moodustamine ja mandaatide jaotamine” eelnõu.
* Kiita heaks ja suunata linnavolikogu istungile otsuse “Saaremaa Vallavolikogu liikmete arvu määramine” eelnõu.

16. mail otsustati

* Anda ehitusluba elamu püstitamiseks aadressil Saue 18.
* Kinnitada lihthanke “Kuressaare Linnateatri saali toolide ostmine” tulemused ja tunnistada edukaks ELKE Mööbel OÜ pakkumus summas 22 720 eurot (lisandub käibemaks).
* Anda luba Koerteklubi Aktiiv MTÜ-le koerte agility demovõistluse korraldamiseks 27.05 kell 15–17 Raiekivi säärel.
* Anda tänukiri kammerkoorile Helin ja dirigent Mai Rannale seoses eduka loomingulise tegevuse ja kollektiivi 30. aasta juubeliga.
* Tunnistada kehtetuks 4.03.2014 korraldus nr 144 (eraisiku koduteenus).
* Kinnitada projekteerimistingimused Pikk tn 56 krundile korterelamu projekteerimiseks.
* Anda nõusolek Papli tn 2a ja Papli tn 4 katastriüksuse piiride muutmiseks.
* Sõlmida linnarajatise üürileping OÜ-ga Aiona (Bellami Cafe suvekohviku väliterrass ja jäätisekülmik Kohtu tn 1 esisel kõnniteel), OÜ-ga Kuldoda (restorani Castello suvekohviku väliterrass) ja OÜ-ga Spring Cafe (kohvik-lounge´i Chameleon suvekohviku väliterrass).
* Anda tänukiri Ristiku lasteaia lasteaiaõpetajatele Epp Leppikule ja Maire Vatkole, Kuressaare gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetajale Tiina Käenile ja eralasteaia Naerusuu lasteaiaõpetajale Ulvi Laidele.
* Anda Komandandi tn 10b hoone tähtajatult tasuta kasutada Kuressaare ametikoolile (tekstiilivaldkonna õpperuumideks).

Print Friendly, PDF & Email