Kõljala POÜ alustas 500-kohalise piimafarmi ehitust (1)

Saaremaa suurim piimatootja Kõljala POÜ alustas uue 500-kohalise vabapidamisel loomade lüpsilauda ehitamist, mis on esimene kriisijärgne investeering maakonna piimanduses pärast Rauni lauda valmimist 2013. aastal.

Kõljala POÜ juhi Tõnu Posti sõnul on uue lauda ehitus olnud päevakorral juba mõnda aega, kuid plaan sai tagasilöögi piimanduskriisi tõttu. Esmaspäeval alanud laudaehituse tulemusel suureneb Tõnu Posti juhitud farmides Haeskas ja Valjalas lüpsilehmade arv 800 loomalt 1300 loomani.

Kuna Kõljala POÜ-l on investeeringutoetuse uute tingimuste kohaselt väga keeruline toetusekõlbulikku punktisummat kokku saada, valmib laut ilma investeeringutoetuseta, pangalaenu abil.

“Minu miinuseks toetuse taotlemisel oli liiga suur käive ja varasem toetuse kasutamine,” selgitas Post, kes pöördus kapitali saamiseks kohe panga poole. “Saime pangaga kaubale, mängime nüüd jälle ühes liigas.”

Uute lahendustena võetakse ehitatavas laudas Saaremaal esmakordselt kasutusele sõnniku separeerimine. Separaator lõhustab sõnniku vedel -ja kuivfraktsiooniks, millest viimast kasutatakse uuesti loomade allapanuna. Uuenduslikud on ka lauda sööda- ja asemepiirded, milliseid praegu üheski teises Eesti laudas veel pole. Näiteks asemepiire on tavapärase metalli asemel toodetud plastikust ja on seetõttu palju loomasõbralikum.

“Kui me söötmisega enam produktiivsust juurde ei saavuta, siis me saavutame seda loomade heaolu tagamisega,” selgitas Tõnu Post.

Ta selgitas, et uue laudaga kaasnev lüpsilehmade arvu oluline kasv loob võimaluse kasvatada ettevõtte käivet ja kasumit ning tõsta töötajate palka. “Kui see kõik õnnestub, siis peaksid kõik mu töötajad sellest igatepidi võitma,” lisas ta.

Print Friendly, PDF & Email