Jätkub suurjäätmete tasuta vastuvõtt Kudjape jäätmejaamas

Kudjape jäätmejaamas võetakse jätkuvalt tasuta vastu Kuressaare linna, Lääne-Saare, Pihtla, Mustjala, Salme ja Torgu valla elanike kodumajapidamistest toodavaid suurjäätmeid.

Suurjäätmete alla kuuluvad sellised jäätmed, mis ei mahu prügikasti: vana mööbel, sh õuemööbel, madratsid, vaibad, kardinapuud, WC-potid, kraanikausid, vannid, lapsevankrid, jalgrattad jmt. Suurjäätmeteks ei loeta ehitusjäätmeid (sh uksed ja aknad), vanu rehve, autoosi ja elektroonikajäätmeid (külmikud, elektripliidid, pesumasinad, telerid jmt). Komplektseid elektroonikajäätmeid saavad kõikide valdade elanikud Kudjape jäätmejaamas tasuta ära anda aastaringselt. Asutuste ja ettevõtete suurjäätmeid tasuta vastu ei võeta.

Suurjäätmete tasuta äraandmiseks tuleb ennast eelnevalt registreerida elukohajärgses omavalitsuses: Kuressaare linnavalitsuses – Katrin Koppel, tel 52 47 636; Lääne-Saare vallavalitsuses – Tiina Orav, tel 51 979 733; Pihtla vallavalitsuses – Tiit Rettau, tel 50 66 193; Mustjala vallavalitsuses – Maret Pahapill, tel 53 321 256; Salme vallavalitsuses – Kalmer Poopuu, tel 51 16 418; Torgu vallavalitsuses – Tiit Põld, tel 52 08 011.

Suurjäätmete tasuta äraandmiseks peab Kuressaare linnas ja Lääne-Saare vallas asuv kinnistu, kust suurjäätmed tuuakse, vastama korraldatud jäätmeveo nõuetele. Seda kontrollitakse eelregistreerimise käigus. Kuressaares peab ühepereelamutes ja kuni nelja korteriga elamutes toimuma segaolmejäätmete üleandmine AS-ile Ragn-Sells vähemalt üks kord nelja nädala jooksul. Viie või enama korteriga elamutes lisaks segaolmejäätmetele ka vanapaberi ja biojäätmete regulaarne üleandmine. Puiduküttega majade puhul ei ole vanapaberi üleandmine kohustuslik. Korteriühistud võivad suurjäätmete äraveo lihtsustamiseks tellida endale suure multiliftkonteineri, kuhu saavad oma suurjäätmed panna kõik maja elanikud.

Kudjape jäätmejaamas võetakse jäätmeid vastu isikut tõendava dokumendi alusel. Suurjäätmete kogumist rahastavad SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja projektis osalevad omavalitsused. Kogumiskampaania lõppemisest teavitatakse meedia ja omavalitsuste kaudu.

Print Friendly, PDF & Email