61 Saaremaa väike-põllumajandusettevõtet taotleb toetust

2. mail lõppes PRIA-s väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse neljas taotlusvoor.

Eelarves on toetusteks 5 mln eurot, 504 väikeettevõtet esitasid taotlusi kokku 7 355 060 euro saamiseks. Kõige arvukamalt laekus taotlusi Pärnu-, Saare- ja Võrumaalt, kõige vähem Hiiumaalt.

Saaremaalt esitas toetuse saamiseks taotluse 61 ettevõtet, kes küsivad toetust kokku 855 908 eurot, millega investeerida ühtekokku 1 400 584 eurot.

Maksimaalselt võib üks ettevõtja saada rahastusperioodil 2014–2020 seda toetust 15 000 eurot ning valdavalt taotletaksegi toetust korraga maksimaalses määras.

Taotlejate seniste tegevusaladena domineerivad teravilja-, kaunvilja- ja õlitaimede kasvatus (108), veisekasvatus (78), mesindus (58), puuvilja- ja marjakasvatus. Taotlustega koos esitatud äriplaanid näitavad, et paljud soovivad laiendada tootmist ka muudesse valdkondadesse peale senise põhitegevusala ning tulevase toodangu sortiment muutub mitmekesisemaks.

PRIA analüüsib taotluste vastavust nõuetele ja viib hindamiskriteeriumide alusel läbi taotluste hindamise. Positiivse otsuse saamiseks on vaja koguda vähemalt 14 hindepunkti. Toetusi määratakse paremusjärjestuse alusel ja eelarve ulatuses.

Otsused teeb PRIA 12. juuliks ja maksab seejärel toetusteks määratud summad välja kuni 75% ulatuses. Kuue kuu jooksul pärast toetuse määramist tuleb toetuse saajal äriplaanis kavandatud tegevused vähemalt 75% maksumuse ulatuses ära teha, sh vähemalt 50% kogu kavandatud investeeringust.

Print Friendly, PDF & Email