Ühendvald soovib maavalitsuse hoonet (1)

Kuressaare linnapea Madis Kallas saatis riigihaldusminister Mihhail Korbile taotluse saada maavalitsuse hoone Saaremaa valla omandisse.

Taotluses viidatakse, et Kuressaares Lossi 1 asuva kompleksi näol on tegemist sümbolhoonega, millest on Saaremaad valitsetud pea sada aastat. Lisaks moodustavad sadakonna meetri raadiuses asuvad maavalitsuse hoone, raekoda ja linnavalitsuse hoone Kuressaare kesklinnas ühe avaliku võimu terviku. Seetõttu oleks otstarbekas anda maavalitsuse maja Saaremaa valla omandisse.

Taotluses viidatakse, et praegu puudub selge ülevaade riigi loodavatest ametikohtadest Saare maakonnas. Eeldatavalt jätkavad tööd riigi tugiteenuste keskuse töötajad, samuti siseministeeriumi alluvuses REGREL-projekti andmesisestajad, kes kasutavad kokku nelja ruumi (70,5 m2). Mingi aja säilib rahandusministeeriumi alluvuses ka maavalitsuse arhiiv (100,5 m2). Möödapääsmatu on vaid kohaliku omavalitsuse tasandile üleantava perekonnaseisutoimingute osakonna tööruumide paiknemine maavalitsuse hoones.

Maja rentimine käiks Saaremaa vallal üle jõu, kuna hoone praegune valdaja Riigi Kinnisvara AS on esitanud hoone kasutajatele üüriteatise 2018. aastaks, milles on kavandatud üüri suuruseks koos lisakuludega 11,2 eurot/m2 kuus ehk mitmekordset hinnatõusu. “See ületab Kuressaare eravalduses büroopindade üüritaset ning sunnib tõenäoliselt ka praegu sel pinnal olevaid avaliku sektori asutusi otsima teist asukohta (ERR-i korrespondentpunkt, SA Saaremaa Arenduskeskus),” tõdeb Kallas.

Print Friendly, PDF & Email