Vana mööbli kogumine Maasi jäätmejaamas

Maasi jäätmejaamas võetakse Orissaare vallas elavatelt era­isikutelt tasuta vastu suurjäätmeid ehk mistahes materjalist vanu mööbliesemeid. Suurjäätmete tasuta kogumine toimub SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toetuse abil ja kestab kuni kavandatud kogumismahu täitumiseni.

Suurjäätmete tasuta äraandmiseks tuleb nende omanikul eelnevalt hankida Orissaare vallavalitsuse kooskõlastus, selle puudumisel võetakse Maasi jäätmejaamas suurjäätmed vastu hinnakirja kohaselt vastuvõtutasuga 153 €/tonn. Kooskõlastus annab õiguse suurjäätmete üleandmiseks ainult vaba kogumismahu olemasolu korral, seega ei taga kooskõlastuse saamine tasuta äraandmisvõimalust, kui plaanitud kogumismaht on äratoomise hetkeks täis. Kooskõlastust saab küsida kuni kavandatud kogumismahu täitumiseni telefonil 45 45 593 või ovv@orissaare.ee, selleks tuleb esitada oma nimi, isikukood, elukoht ja telefoninumber.

Orissaare vallavalitsusel on õigus mitte anda vastavat kooskõlastust eraisikutele, kelle elukoht on väljaspool Orissaare valda.

Kooskõlastus saadetakse jäätmejaama automaatselt, eraldi tõendit digitaalselt või paberkujul vallavalitsusest hankima ei pea. Jäätmejaamas kontrollitakse kooskõlastust vajadusel isikut tõendava dokumendi alusel. Kui jäätmete tooja ei ole kooskõlastusel märgitud isik, kontrollitakse jäätmete päritolu kooskõlastusel esitatud telefoninumbril. Jäätmete tooja kinnitab nende üleandmist oma allkirjaga.

Suurjäätmeid saab Maasi jäätmejaama tuua tavapärastel lahtiolekuaegadel E, K, L kl 9–17. Kui vähegi võimalik, tuleks vana mööbel enne jäätmejaama toomist lahti monteerida, nii mahub seda kogumiskonteinerisse rohkem ning seda suuremas koguses on jäätmejaamas võimalik suurjäätmeid tasuta vastu võtta. Samuti on lahtivõetud mööblit lihtsam peale laadida ja jäätmejaama vedada.

Maasi jäätmejaamal on õigus Orissaare valla poolt kooskõlastatud suurjäätmeid mitte vastu võtta, kui Orissaare valla jaoks arvestatud kogumismaht on täis. Kooskõlastuse või isikut tõendava dokumendi puudumisel või konteinerite ületäitumise ja muude mahalaadimisega seotud takistuste korral on Maasi jäätmejaamal õigus suurjäätmeid mitte vastu võtta kuni vastava puuduse kõrvaldamiseni.

Transporditeenust Maasi jäätmejaam ei paku, samuti peab tooja ise jäätmed kogumiskonteineritesse laadima, seega tuleb abitööjõud endal kaasa võtta.

Suurjäätmete tasuta äraandmiseks tuleb jäätmevaldajal seega toimetada järgnevalt ja vastavas järjekorras:
1. Orissaare vallalt kooskõlastuse küsimine ja saamine;
2. mööbli lahtivõtmine, pealelaadimine ja transport jäätmejaama;
3. isikut tõendava dokumendi esitamine ja jäätmete kaalumine autokaalul;
4. jäätmete mahalaadimine konteinerisse;
5. jäätmete üleandmise kinnitamine allkirjaga.

Küsimuste korral võtta ühendust Maasi Jäätmehoolduse OÜ-ga tel 53 480 250.

Tambet Tamm

Print Friendly, PDF & Email