Noortevolikogu talgud Taritus

Lääne-Saare valla noortevolikogu kogunes oma “Teeme ära” talgule 7. mail Taritu rahvamaja juurde. Talgulisi oli kokku 15. Riisusime puhtaks suure platsi – kärutäite viisi lehti, mis said ka ära põletatud.

Teine osa tööst oli Taritu laululava pesu. Selle töö kasulikkus oli samuti kohe silmaga näha, sest lava muutus hallmustast lausa valgeks!

Suur tänu kõigile talgulistele meeleoluka päeva ja tehtud töö eest!

Merle Simmer,
Lääne-Saare ANK

Print Friendly, PDF & Email