MUHU UUDISSED: Tüöd piavad tehtud soama

Talgupäe läks ikka igaspuol tääve ette. Ilm olli ju nii kena, kut viel olla sai. Aga neh, kui kellelgid viel jõudu üle jähi, siis laupa soab jälle talgu minna. Sedakorda kutsub Muhu Pärandikool kõiki abiks pasturaati koristama. Neh 19. juunil pietse sial ää Muhu kihelkonnapäe ja seks aaks piaks ikka ruumid kenaste okurooti soama. Nõnna et laupa kellu kümnest omingu kuni pääva kellu kaheni soab aidata pasturaatis korda luua.

Laupa, kahekümnendal pietse Muhus laata. Kohtpaik oo Liival meierei õue pial ja kellu ühessast akatse pihta. Anneli kääst suab kõiki asju täpsemaste üle küsida koa. Televonni 50 37 407 pial.

Ja laadalt võib kohe paarutes panna edasi Hellamoale. Muhu muusikatalu piab kahekümnendal oma esimest sünnipääva. Ja kellu kahest kahekümnendal mail oo sial siis üks uhke sünnipäävakontsert. Linnusse Laasu Ivo laalab ja lisaks taale viel üks kena nipsis noorik ülemoalt, Nele-Liis Vaiksoo. Muhu valla elanikkudele oo piletid soodusin­na­ga – kahessa eurut tükk – ja neid soab omale osta vallamajast Heiske kääst.

Ja õhta tuleb jälle omakorda Liivale ennasid tagasi aada. Sest sedakorda pietse muuseumiüöd tükkis Liiva linnas – suure kirgu ja nuordekeskuse juures. Neh, tiema oo sedakorda nõuke – “Öös on mänge”. Ja Liiva linnas oo ikka paramad mängikohjad kut mõjal. Kellu kuiest poole kahessani kuuleb esiteks kirkus kuorilaulu ja kahessast akatse mängudega pihta. Kellu ühestteistmest tahetse ää lõpeta. Ominguks oo taris ennasid välja puhata, siis tuleb Liival juba uus pidu. Nuordekeskuse juures pietse ää järjekordas teene Ida-Soaremaa ju Muhu lasteaidade laulu- ja tansipäe. Esimene olli poari voasta iest Orisares. Pidu akkab pihta kellu kahestteistmest uhke rongikäiguga Liiva bussipiatusest nuordekeskuse juure ja sial lähäb pidu lahti.

Neh, ja lõpetuseks üks rõemusõnum viel Liiva linnast. Liiva bensuka putka uksed oo jälle lahti. Prii Kristjan kamandab sial sihes ise ja taal oo pissike mieskond koa kokku pantud, kis rahvale kohvet ja natusse põlast pakkuvad. Nõnna et astuge teese oome läbi. Vat sõuksed jutud ollid ja olge siis ikka munuksed!

Print Friendly, PDF & Email