Lääne-Saare valla arengukava 2014–2023 (2030) aruteluseminar

Seminar on mõeldud informatsiooni ja ideede esitamiseks-saamiseks.

Tegemist on osavõtjate aruteluseminariga, aktiviseerimise vormiga, mille käigus kuulatakse ettekandeid muudatuste kohta, arutletakse etteantud teemadel, vaieldakse ja peetakse ajurünnakuid.
Kõik osalejad saavad esitada küsimusi, omapoolseid seisukohti ja ettepanekuid.

Seminar toimub esmaspäeval, 22.05 Nasva klubis.

Osalema on oodatud vallavolikogu liikmed, vallavolikogu komisjonid, vallavalitsuse liikmed, vallamaja töötajad, hallatavate asutuste juhid, allüksuste juhid, kogukonna eestvedajad, külavanemad ja kõik, kes tunnevad huvi valla arengu vastu.

PÄEVAKORD:
• 10.00–11.30 Sissejuhatus, ülevaade arengukava muudatusettepanekutest (koos esimese aruteluploki arut-
eluga).
• 11.30–12.00 Kokkuvõte esimesest aruteluplokist.
• 12.00–12.30 Energiapaus.
• 12.30–13.30 Teine arut-eluplokk Tegevused ja arendused piirkondade kaupa (grupitöö kolmes grupis – Kaarma, Kärla, Lümanda).
• 13.30–14.30 Ühisarutelu, tegevuste ja arenduste kokkuvõte.
• 14.30–15.00 Kokkuvõte seminarist.

Palun oma osalemisest teada anda hiljemalt 18. mail kell 16 aadressil aarne.polluaar@laanesaare.ee.

Print Friendly, PDF & Email