Koertega avalikus kohas viibimine

Hea kodanik, Lääne-Saare vallavalitsus tuletab meelde, et vastavalt vallas kehtivale koerte ja kasside pidamise eeskirjale tuleb koeraga avalikus kohas viibimisel tagada teiste loomade, inimeste ja vara ohutus ning avalik kord, kasutades selleks jalutusrihma, kandmisvahendit ja vajadusel suukorvi.

Tiheasustusalal avalikus kohas koeraga jalutades, kui läheduses on teisi inimesi või koeri, peab koer olema lühikese, omanikust maksimaalselt 1 m raadiuses liikumist võimaldava keti või rihma otsas või peab omanik koera 1 m raadiusesse tõmbama.

Avalikuks kohaks loetakse igasugust territooriumi, rajatist, hoonet, ruumi, mis on antud üldiseks kasutamiseks või on üldkasutatav (tänav, tee, park, haljastusala, rand, kauplus, trepikoda jne). Seega ärge unustage näiteks tänavatel, kergliiklusteedel ja terviseradadel koeraga jalutades või sporti tehes kasutada selleks jalutusrihma. Kergem on probleeme ennetada, kui hiljem tagajärgedega tegeleda.

Lääne-Saare vallavalitsus

Print Friendly, PDF & Email