21 külaseltsi saavad KOP-ist toetust

Kohaliku Omaalgatuse Programmi maakondlik hindamiskomisjon toetas 2017 kevadvoorus 21 projekti kokku 35 062 euro ulatuses.

Kohaliku Omaalgatuse Programmi (KOP) hindamiskomisjoni esimehe Merike Toose sõnul esitati hindamiskomisjonile 45 projekti, neist kogukonna arengu meetme alt (meede 1) 21 projekti ning elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamise meetme alt (meede 2) 24 projekti. Lisaks osutusid kolm taotlust nõuetele mittevastavaks.

2017. aastal on programmi eelarves kokku 53 958 eurot, sellest kevadvoorus 65% ehk 35 972 eurot. Meetme 1 raames esitati kevadvoorus hindamiskomisjonile taotlusi 32 057 euro ulatuses, mida rahastati toetussumma 16 810 eurot ulatuses. Meetme 2 raames laekus taotlusi 37 357 euro ulatuses, mida rahastati 18 251 euro ulatuses.

Merike Toose ütles Saarte Häälele, et paljuski küsivad ja saavad KOP-i toetust ühed ja samad ühendused. “Maakond on ju väike, ühenduste arv on piiratud ja need, kes on harjunud ja oskavad kirjutada, need kirjutavad,” rääkis Toose. “Kõik võib-olla ei tule selle peale või otsivad kuskilt mujalt.”

Kuna KOP-i toetussumma ei ole suur, siis kõik ei ole võib-olla sellisest nokatäite kaupa toimetamisest ka huvitatud, lisas Toose.


TOETATUD PROJEKTID

Kogukonna areng

Salme Rahva Maja Selts – Muinasehituse õppepäev Salme viikingimaja juures 497 €
Jööri Küla Selts – Jööri Folk 2017 1660 €
Anseküla Põllumeeste Selts – Kodukandipäev 548 €
Saaremaa Vabatahtlik Merepääste Selts – “Lapsed turvaliselt merele” 1233 €
Metsküla Küla Selts – IV Metsküla külakokkutulek 700 €
MTÜ Käesla Arenguselts – Sada puuskulptuuri EV 100 juubeliks 1043 €
Saaremaa Käsitööselts KadakMari – Kangakudumise kursus 2000 €
Vilsandi Külaselts – XIII vilsandlaste päevad 1365 €
Laimjala Arenguselts – “Laimjala Aerurammu jätkusuutlikkus läbi laste ja noorte” 1419 €
Ruhnu Kultuuriruum – Ruhnu ajaloolise mööbli valmistamiseks loodava kogukonna puutöö­koja seadmete kasutuskoolituse korraldamine 1950 €
MTÜ Saaremaa Kodukant – maakonna külad XII maapäeval Viljandimaal 1272 €
MTÜ Saare Ratsakeskus – ratsatriatlon Haagi Lõugas XII 1145 €
Mustjala Külaselts – “Põlvkonnad kokku” 378 €
Sakla Külaarengu Selts – “70 aastat kolhooside algusest Saklas” 1599 €

Elukeskkonna areng

Abruka Muuseumi Selts – Abruka lauluväljaku pingid 1720 €
MTÜ Randvere Heaks – “Randvere seltsimaja vee- ja kanalisatsioonisüsteem jooksma!” 2000 €
Võhma Kultuuri- ja Spordiselts – kingitus Võhma kogukonnale – EV 100. sünnipäevaks väliterrassi remont 2000 €
Laoküla Külaselts – varjualuse tugikonstruktsioonide remont 1690 €
Anseküla Põllumeeste Selts – lauad, toolid ja tahvel seltsimajale 1162 €
Pöide Spordiselts – jalggolf Pöide terviserajale 1996 €
MTÜ Jaani Saadu Külaselts – külaplatsi laste mänguväljak 1738 €
MTÜ Karja Külaselts – ajaloolise muinaspaadi ehitamine 1880 €
Pähkla Küla Arengu Selts – “Ühine tulevikuvärav” 1620 €
MTÜ Aad ja Teed – Paenase külaplatsile laste mänguväljaku rajamine 485 €
Tiirimetsa kodukultuuriselts Küünal – Tiirimetsa koolimaja ajaloolise saali renoveerimine 1956 €

Print Friendly, PDF & Email