Asjatundjad pakuvad küladele uusi nimesid (12)

Seoses Saaremaa valla loomisega esitas kohanimenõukogu kõigile kattuvate külanimedega valdadele soovitused uute külanimede valikuks, millega tahetakse ühele poole saada juunikuu lõpuks.

Kokku on kattuvate nimedega külasid 62 ja viimastel nädalatel on toimunud mitmeid külakoosolekuid, kus nimeküsimus arutusel. Näiteks Mustjala Liiva küla elanikud on pakkunud uue nimena välja Liivaranna ja Pöide valla Keskvere rahvas hargtäiendiga Pöide-Keskvere.

Tuleval nädalal käsitleb teemat ka maakondliku ühinemise külaelukomisjon. Komisjoni esimees Jüri Saar rõhutas, et ühegi küla nime pole veel otsustatud ja valdadest alles oodatakse tuleva nädala istungi ajaks nimede ettepanekuid. Küll on nimemuutmise ajakava oluliselt kiirendatud ja augustikuu asemel tahetakse volikogudes vastavad otsused ära teha juuni lõpuks.

Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna juhataja Väino Tõemets, kes on ühtlasi ka kohanimenõukogu esimees, märgib liituvatele omavalitsustele saadetud kirjas, et täiesti uue nime võtmine ei ole enamikul juhtudel seadusest tulenevalt võimalik ning see ei ole ka elanike poolt oodatud.

“Üldreeglina, isegi kui külas ei ela enam inimesi, tuleks kaaluda, kas külanimi on kohanimena piirkonnas siiski oluline (geograafiline tähis, mälutähis). Küla(nime) kaotamine teise külaga liitmise teel peaks olema viimane võimalus ja väga hästi läbikaalutud otsus,” märgib ta.

Üldine põhimõte on külanime säilitamisel eelistada ajaloolisemaid nimesid. Mõnel juhul on võimalik pöörduda tagasi küla ajaloolisema nime poole või taasliituda emakülaga. Nime täiendi (nn hargtäiendi) valikul tuleb lähtuda kohanimeseaduse nõuetest, rõhuga piirkonna eripäral.

Kohanimenõukogu esitas kõigile kattuvate külanimedega valdadele ka soovitused uute külanimede valikuks. Eesmärk on hõlbustada kohalike volikogude tööd ja omavahelist koostööd nime määramisel, näidates ja selgitades erinevate ajalooliste nimede hargtäiendina kasutamise võimalusi.

Nimeettepanekud on välja töötanud kohanimenõukogu liikmed Marja Kallasmaa ja Peeter Päll (Eesti keele instituut) ja Evar Saar (Võru instituut), kes on valmis omavalitsusi nimevalikul ka edaspidi nõustama.

Asulanime otsustab kohanimeseadust järgides kohalik volikogu ja kinnitab riigihalduse minister, kes kuulab ära kohanimenõukogu arvamuse. Ühinevate valdade volikogud peaksid kohanimenõukogu soovitusel nimede valikul kindlasti koostööd tegema. Uued külanimed peavad olema antud 2017. aasta kohalike valimiste ajaks.


1. Ariste küla
Valjala Valjala-Ariste küla
Orissaare Tumala-Ariste küla, Pöide-Ariste (Tumala mõisavalla, Pöide kihelkonna järgi)

2. Hindu küla
Salme Salme-Hindu küla, Torgu-Hindu küla
Orissaare Hindu küla, Maasi-Hindu küla

3. Jõe küla
Lääne-Saare Loona-Jõe küla
Laimjala Audla-Jõe küla

4. Keskvere küla
Lääne-Saare Eikla-Keskvere küla
Pöide Keskvere küla, Pöide-Keskvere küla (Võiks jääda hargtäiendita kui endine mõis, ent kui täiendiga, siis ilmselt Pöide-Keskvere küla)

5. Kogula küla
Lääne-Saare Paadla-Kogula küla
Valjala Kogula küla (Võiks jääda hargtäiendita kui endine mõis, ent kui täiendiga, siis ilmselt Valjala-Kogula küla)

6. Kungla küla
Valjala Võhksa-Kungla küla
Lääne-Saare Elme-Kungla küla

7. Kuusiku küla
Pihtla Ilpla-Kuusiku küla
Kihelkonna Pidula-Kuusiku küla

8. Kõnnu küla
Valjala Vilidu-Kõnnu küla
Pihtla Sauaru-Kõnnu küla

9. Laheküla
Laimjala Allikalahe küla (Asub Allika lahe ääres, Allika ka külaosa nimi)
Lääne-Saare Linnulahe küla, Suurlahe küla (Asub Linnulahe ja Suurlahe vahel)
Pihtla Kasti-Laheküla
Orissaare  Laheküla, Maasi-Laheküla, Maasilinna küla (Kui hargtäiendiga, siis Maasi-Laheküla, külas Maasilinn)

10. Liiva küla
Orissaare Tumala-Liiva küla
Kihelkonna Araste küla (Küla idaosa nimi, jälgitav XVII sajandist)
Pihtla Liiva küla, Pihtla-Liiva küla
Leisi Laugu-Liiva küla
Mustjala Paatsa-Liiva küla

11. Metsaküla
Kihelkonna Neeme-Metsaküla
Lääne-Saare Tõrise-Metsaküla
Pihtla Sandla-Metsaküla

12. Mustla küla
Pihtla Mustla küla, Kõljala-Mustla küla
Laimjala Kingli-Mustla küla

13. Mõisaküla
Torgu Torgu-Mõisaküla
Lääne-Saare Lümanda-Mõisaküla
Salme Salme-Mõisaküla

14. Mäebe küla
Torgu Mäebe küla (Kui hargtäiendiga, siis Torgu- Mäebe küla. Kui Torgunimelisi liiga palju, siis Sääre-Mäebe küla, Sõrve-Mäebe küla)
Kihelkonna  Loona-Mäebe küla, Vedruka-Mäebe küla? (Kui tuleb Loona-Jõe küla, siis eelistada viimast?)

15. Nurme küla
Valjala Elliku küla? Elliku-Nurme küla? (Külaosa nime järgi)
Leisi Nurme küla, Laugu-Nurme küla

16. Nõmme küla
Leisi Karja-Nõmme küla, Leisi-Nõmme küla (Külaosa nime järgi)
Laimjala Tammimõisa küla? (Külas olnud karjamõisa nime järgi)
Lääne-Saare Kaarma-Nõmme küla

17. Põlluküla
Lääne-Saare Kerguse küla, Põlluküla (Külaosa nime järgi)
Leisi Mõisapõlde küla (Oli selle küla nimi enne 1936)

18. Randvere küla
Lääne-Saare Randvere küla, Kaarma-Randvere küla
Laimjala Kõiguste-Randvere küla, Pöide-Randvere küla

19. Rannaküla
Orissaare Jaani-Rannaküla
Pihtla Pihtla-Rannaküla
Laimjala Pöide-Rannaküla
Valjala Rannaselja küla Esmamainingust lähtudes
Kihelkonna Undva-Rannaküla, Vaigu-Rannaküla

20. Sepa küla
Lääne-Saare Kaarma-Sepa küla
Pihtla Pihtla-Sepa küla, Kaali-Sepa küla

21. Ula küla
Pöide Pöide-Ula küla, Uuemõisa-Ula küla
Salme Rahuste-Ula küla, Sõrve-Ula küla

22. Veere küla
Pöide Oti-Veere küla, Veere küla
Kihelkonna Tagamõisa-Veere küla, Undva-Veere küla

23. Viira küla
Lääne-Saare Kaarma-Viira küla
Leisi Karja-Viira küla

24. Võhma küla
Mustjala Võhma küla, Elme-Võhma küla, Võhma-Suurküla
Orissaare Jaani-Võhma küla, Maasi-Võhma küla

25. Väljaküla
Pihtla Pihtla-Väljaküla
Valjala Sandla-Väljaküla
Orissaare Reina-Väljaküla

Print Friendly, PDF & Email