Kui tunned, et ei saa enam aru eaka inimese käitumisest

Kuidas käituda eaka inimesega, kes hakkab käituma tavapärasest erinevalt? Näiteks ei tule enam toime igapäevaste toimingutega, nagu söömine, riietumine, enese eest hoolitsemine ja tualetis käimine. Või on muutunud kurjaks, süüdistavaks ja kahtlustavaks. Miks oma eakatest lähedastest ühel hetkel sageli enam aru ei saada või ei mõisteta nende käitumist?

Tegemist võib olla dementsusega, millega kaasnevad mälu ja mõtlemisvõime allakäik, muutub inimese käitumine. Dementsust põdev inimene kaotab varemõpitud oskused, tekivad suhtlemisprobleemid, inimene ei ole enam tema ise oma tunnete ja mõtete tasandil, samuti ei toimi keha enam nii, nagu ta on seda kogu aeg teinud. Ometi on igal inimesel õigus elukvaliteeti toetavatele tervishoiu- ja hooldusteenustele ning väärikale kohtlemisele igas olukorras.

Eestis on loodud MTÜ Elu Dementsusega, mille eesmärk on dementsete inimeste ja nende lähedaste ühendamine, toetamine ja esindamine, tagamaks neile parimat elukvaliteeti ja toimetulekut. Loomisel on tugigrupid. MTÜ Elu Dementsusega ongi loodud selleks, et aidata dementsussündroomiga inimesi ja nende lähedasi, leidmaks parimaid lahendusi uutes olukordades. Kui oled saanud dementsussündroomi diagnoosi või selle on saanud sinu lähedane inimene või sõber, oled oodatud liituma MTÜ-ga Elu Dementsusega. Võib ka kirjutada aadressil eludementsusega@gmail.com ja sulle saadetakse liitumisvorm.

Palju asjakohast infot leiab ka internetiaadressil www.dementsus.ee ja Facebooki kodulehelt Elu Dementsusega.

Kuressaare päevakeskuses toimub kolmapäeval, 17. mail kell 13.30 ümarlaud teemal, mis võiks huvi pakkuda neile, kes on kokku puutunud muudatustega oma eakate lähedaste käitumises või kogenud hooldamise ja järelevalvega seotud raskusi. Häid soovitusi jagavad ja küsimustele vastavad spetsialistid MTÜ-st Elu Dementsusega. Kuressaare linnavalitsuse sotsiaalosakonna töötajad on valmis tutvustama praeguseid võimalusi abi saamiseks ning räägivad ka eestkostest ja selle seadmisest.

Samas avatakse ka rändnäitus, kus esitletakse erinevate hoolekandeasutuste elanike loomingut ja taieseid. Rändnäitus “Lähme külla!” sai alguse eelmise aasta septembris Keilast, liigub mööda Eestimaad ringi, teadvustab dementsussündroomiga inimeste vajadusi ja näitab dementsusega inimestele rahulolu pakkumise võimalusi.

Sellele kohtumisele on väga oodatud inimesed, kes sooviksid kaasa aidata tugigrupi loomisele, et oleks võimalik vajadusel tuge ja lootust leida samade kogemustega inimestelt. Kutsume huvilisi kuulama, mõtlema ja kaasa rääkima teemal, mis on väga aktuaalne, arvestades rahvastiku vananemist ja dementsuse esinemissageduse kasvu. Keskmise eluea pikenemine tänu meditsiini arengule ja teadlikkuse kasvule tervislikest eluviisidest toob kaasa aga selle, et pidevalt kasvab dementsusega kulgevate haiguste põdejate arv.

Oleme väga tänulikud ka info eest, milliseid teenuseid lähedased vajaksid. Kuidas enda ja oma lähedase elukvaliteeti parandada? Kas päevahoid võiks olla koht, kus saaks väljaõppinud töötaja toel pakkuda dementsele enne dementsuse viimase staadiumi saabumist käitumishäirete ennetamiseks võimetekohast tegevust ja rutiinset päevakava? Või oleks vajadus asendushooldaja teenuse, hooldustöötaja ajutise abi kasutamise või asutuses intervallhooldusteenuse pakkumise järele? Kuidas tervishoiu- ja hooldusteenuseid siduda? Teenuste eesmärgiks võiks olla lähedaste hoolduskoormuse vähendamine, dementse isiku elukvaliteedi parandamine ja säilitamine, inimkeskne lähenemine, sotsiaalse vastutuse jagamine, tervikliku ja inimest toetava turvalise keskkonna loomine.

Väga oluline on, et nii dementsete lähedased kui ka hoolduse valdkonna töötajad omaksid piisavalt teadmisi nii dementsusest kui ka dementse isikuga suhtlemise ja tema igakülgse toetamise võimalustest. Kuigi dementsust ei ole enamasti võimalik välja ravida, saab siiski paljugi ära teha. Vaimse tervise probleemid ei pea olema loomulik igapäevaosa ja meil kõigil on õigus elada kvaliteetset elu kuni elu hääbumiseni.

Aina Prei,
sotsiaalhoolekande spetsialist

Print Friendly, PDF & Email