Maaomanikud: vald rikub kergliiklustee lepingut

Mändjala–Tehumardi kergliiklustee äärse kinnistu omanik leiab, et Lääne-Saare vald rikub valla kasuks sõlmitud isikliku kasutusõiguse lepingut, kuna tee rajamiseks kaasatav maa-ala on suurem kui selles kirjas.

Vallale saadetud teates lepingu rikkumisest viitab maaomanik, et mullu 26. augustil sõlmitud lepingu kohaselt on Lääne-Saare vallal kohustus ehitada piirdeaed rajatava kergliiklusteega vahetult külgnevale võsa- ja metsaraie ala piirile, kuid igal juhul mitte kaugemale kui kaksteist meetrit, arvestatuna olemasoleva Kuressaare–Sääre riigimaantee keskteljest.

Piirdeaia rajamise üksikasju vallaga läbi rääkides on aga selgunud, et vald kavatseb rajada piirdeaia hoopiski kuueteistkümne meetri kaugusele maantee keskteljest. Seeläbi suurendab vald oluliselt ja omavoliliselt isikliku kasutusõiguse ala, mis on vastuolus sõlmitud lepinguga.

Maaomanik soovis, et vald esitaks hiljemalt 13. aprilliks ettepanekud olukorra lahendamiseks. Kui vald soovib piirdeaeda rajada maantee keskteljest kaugemale kui 12 meetrit, siis ootab kinnistuomanik õiglast kompensatsiooni, misjärel on võimalik uue kokkuleppe sõlmimine.

Lääne-Saare valla infotöötaja Merike Lipu (pildil) ütles Saarte Häälele, et vald on maaomanikega kohtunud, nende taotlus on menetluses ja loodetakse leida kõiki osapooli rahuldav tulemus. “Menetlus kestab veel ja on võimalus, et lõpliku lahenduse leidmiseks tuleb osapooltega veel kord kohtuda,” lisas ta.

Saarte Hääl päris ka korduvalt, miks on lepingus näidatud kaugus ja tegelik ehitamissoov erinevad. Selle peale ütles Lipu vaid, et asjaolud on täpsustamisel.

Raul Vinni, Mehis Tulk

Print Friendly, PDF & Email