Joonas Hellerma tõi vürtsi KG koolipäeva

AVATUD TUND: Vasakult Joonas Hellerma, Rauno Rauniste, Keneth Parbus, Karoliina Tammel, Aleksander Lember, Kadi Pirn ja Kateriine Püüa.
GERT LUTTER

25. aprillil oli Kuressaare gümnaasiumi õpilastel ja õpetajatel harukordne võimalus osaleda päeva jooksul tundides, mida juhtis “Plekktrummi” saatejuht Joonas Hellerma.

Saade “Plekktrumm” on ETV2 kanalil juba teist hooaega jooksev vestlussaade väga erinevate inimestega, kus põhiteemaks on kultuur ja intervjueeritavate suhe ühiskonnaga. Saate koostajad kirjeldavad “Plekktrummi” kui vestlussaadet inimestega, kes on pühendanud end kultuuri kujundamisele ja mõtestamisele.

Teisipäeval toimus KG-s mitmeid erinevaid kohtumisi. Esmalt oli KG väitlusklubi õpilastel võimalus osa saada seminarist, mille teema oli Joonas Hellerma eelnevalt ette andnud – “Kas ja kuidas on avalikus ruumis ja ajakirjanduses tõde olemas”. Tõejärgsus on intrigeeriv teema, mille avalik konverents toimus mõni nädal tagasi sotsioloogiaüliõpilaste liidu eestvedamisel.

Mõistete piirid hägustuvad

ERR-i arvamustoimetaja Rain Kooli on konverentsil välja toonud, et ajakirjanikud mõtlevad endast kui tõe ja õigluse eest seisjatest, kuid tänapäeva ühiskonnas on üha keerulisem taoliste väärtuste eest seista, sest mõistete piirid on muutunud üha hägusemaks. Arutelu alternatiiv- ja peavoolumeedia erinevustest ning ajakirjaniku rolli üle tänapäeva ühiskonnas oli põnev ning andis õpilastele kätte juhtnöörid mõelda avaramalt ja osata uudistesse kriitilisemalt suhtuda.

Lisaks seminarile oli õpilastel võimalus osaleda aulas peetud avatud tunnis, kus seminaril arutatud teema toodi auditooriumi ette foorumi vormis. Seminaril osalenud õpilastest kasutasid võimalust foorumil osaleda Rauno Rauniste ja Aleksander Lember 10.a klassist, Karoliina Tammel, Keneth Parbus, Kateriine Püüa ja Kadi Pirn 11.a klassist. Arutelu aulas juhtis Joonas Hellerma, esitades õpilastele küsimusi ajakirjandusliku tõe kohta. Osavate vastustega hoidsid meie õpilased vestlusringi üleval ja said sellest kindlasti suurepärase kogemuse.

Oma osalemist avatud tunnis ja seminaril on õpilased kirjeldanud järgmiselt:

Kateriine Püüa: “Suure auditooriumi ees avatud tunnis rääkimine oli veidi närvekõditav, kuid lõppude lõpuks olid vestlused harivad, kasulikud ja huvitavad ning pinget väärt. Lisaks on Joonas väga hea vestluspartner nii väikses kollektiivis kui ka suure publikumi ees.”

Aleksander Lember: “Avatud tunnis viibitud ajast jäi väheks ja mul oli rõõm kuulda, et on võimalus veel temaga diskuteerida seminaril teiste klasside ees. Mulle meeldis, et mul selline võimalus oli, ja ma nautisin seda, kuigi ma oleksin rõõmus olnud, kui seminar oleks kõvasti kauem kestnud.”

Kuigi teisipäevane päev oli Kuressaare gümnaasiumis seiklusterohke, soostus 11.a klass siiski pärast äkkrünnakuõppust veel kord tundi tulema, et saada osa saate “Välisilm” seminarist, kus lisaks välispoliitilistele sündmustele analüüsiti saate ülesehitust ja intervjuude läbiviimist.

Õpilased said võimaluse Joonas Hellerma juhendamisel analüüsida komponente, mis võiksid ühe saate huvitavaks ja vaatamisväärseks muuta.

Saate “Välisilm” seminarid on toimunud 11. klasside õpilastele terve selle poolaasta jooksul ning Joonas Hellermal külalisena oli suurepärane võimalus seminaride plokk lõpetada. Lähiajaloo kursuse raames toimuvad seminarid aitavad õpilastel seostada tänapäevaseid sündmusi ja ajaloolisi tendentse, mis sageli on omavahel tihedamalt seotud, kui noor inimene seda endale tunnistada oskab.

Seminari kohta ütles 11.a klassi õpilane Keneth Parbus järgmiselt: “Minule jääb sellelt seminarilt meelde, et Joonas saatejuhi ja ajakirjanikuna tegi “Välisilma” saate kohta põhjendatud ja konstruktiivset kriitikat. Ta lähenes sellele saatele teise, aga huvitava nurga alt.”

Raamist välja mõtlemine

Pika ja sündmusterohke päeva lõpetuseks kohtus Joonas Hellerma kooli õpetajatega ja huvilistega. Vestlusringi teemad varieerusid filosoofiast ja saate “Plekktrumm” ülesehitusest muutunud õpikäsitluseni.

Selliste ürituste korraldamine nõuab küll pikka ettevalmistust, kuid tulemus tasub end kuhjaga ära – seda nii õpilaste kui ka õpetajate vaatenurgast.

2016/17. õppeaastast tegutseb Kuressaare gümnaasiumis Ägedate Õpetajate Klubi, mille eesmärk on soodustada “raamist välja” mõtlemist, avatud tundide läbiviimist ja huvitavate kogemuste jagamist – ikka selleks, et koolis oleks inspireeriv õppida ja õpetada.

Sellel õppeaastal on klubi korraldanud juba mitmeid üritusi, nagu näiteks hariduskohvik õpilastele ja lapsevanematele. Klubi eestvedamisel sai teoks ka kohtumine Joonas Hellermaga.

Projekti elluviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik. Loodetavasti ootab õpilasi ja õpetajaid ees veel palju huvitavaid ja inspireerivaid kohtumisi.

Anni Haandi, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Print Friendly, PDF & Email