Poliitilised vaid suurvalla tippametid

Maakondlik ühinemise juhtkomisjon otsustas eile, et Saaremaa valla juhtimise poliitiline tasand koosneb vallavanemast ja poliitilistest abivallavanematest.

Saaremaa vallavalitsuse struktuuri põhimõttelisi valikuid kaalunud juhtkomisjon leidis arutelu käigus, et vallavalitsusse luuakse keskmise ja väikese suurusega osakonnad, näiteks sotsiaal­osakond, ehitus- ja planeerimisosakond jt.

“Osakondi hakkavad juhtima apoliitilised ametnikud, see tähendab, et kui vallas võim vahetub, jätkavad need ametnikud oma tööd,” selgitas Saaremaa omavalitsuste ühinemise tegevjuht Alo Heinsalu ja lisas, et osakondade täpsem loetelu selgub edasise töö käigus.

Vallavalitsuse koosseisus moodustatakse eraldiseisev tugistruktuur, mis koosneb muu hulgas personali- ja õigusteenistusest, IT ja hangetega tegelevatest üksustest, kuid täpsem jaotus selgub Heinsalu sõnul samuti edasiste arutelude käigus. Tugistruktuuriüksused hakkavad teenindama kõiki vallavalitsuse valdkondlikke osakondi.

Print Friendly, PDF & Email