MUHU UUDISSED: Olli torupill ja ollid tuletaltsutajad

Ei neh. Mis ta põle ikka nüid uhke asi oln. Moo iest olli küll. Ikka sie Muhu linnusse päe. Kis ikka viisis ja võttis vaevaks voatamas köia, siis sai ikka tääve iest. Juba esteks sie uhke torupilli mäng. Nõukest pilli sii suare pial ikka iga päe ep kuule mitte. Ja siis sie rongikäik nende tõrvikutega. Ikka torupill kõege ies ja rahvas takkajärgi.

Muidugid kui veski all olli ilm äkist nii kena soe ja tuult põle olngid, siis sial vallide vahel kippus küll väotuul kangest abude ja ristluude piale. Aga neh, kisse sõuksest pissiksest asjast ikka äda võttis. Massakatel nähti kole lõbus olavad. Rüistid piale kaudu valle rinki, põsed punased pias. Ja rahval jägus kuulamist-voatamist küll.

Ain Mäesalu tegi ühest muistse aa püssist paukugid oma pitka jutu piale. Seda sai koa kuulda, et tulevikkus äkist soab natusse uhkemaks selle linnusse tiha. Neh, rahval olli sialsammas kohtas-paikas võemalus omale osta moalinna mälestusraha – sõuke uhke kadagapuust. Vägev! Ja selle ostuga saigid toeta Muhu linnusse edaspidiseid tegemisi ja toemetamisi.

Muidugid kõege uhkem asi olli ikkagid sie tuleetendus. Ikka irm olli nahkas küll ja ma mõtlesi kohe mitmel korral, mis mo kadun vanaema Kõue Liina oleks koa nõukstele üteln, kis kuiva rohu sihes sedaviisi tulega vehkivad ja sädemeid laiali lennutavad. Aga nie Kalju Meelise viiti tuletaltsutajad, ollid ikka tõeste tuletaltsutajad. Ja igavese vägeva etenduse pidasid ää. Ja es pane isegid tuletõrjeautut põlema mitte.

Laupa päeva jälle ralliti Piiril, Kiku metsas. Uijee, sõnna tuleb ju sur vägev seikluspark. Neh võtab ikka rohkem ilmet. Mo iest akkab juba valmis soama, aga juu sie ikka näeb. Piiri metsa küll änam ää ep tunne.

Ja kuiendal mail rallitse jälle. Siis oo suur talgupäe. Ja jätke omale miele, et selle omingu soab jälle vanu lekrimassinaid ää anda. Kellu ühessast veerand kümneni Hellamoa tüökoja juures ja siis kümnekonna minuti pärast Liival, vallamaja taga. Et soab talvega ää lagun kolast koa lahti.

Ja nädalipäävad iljem oo talgud Liiva pasturaatis. Neh, sial piab ikka mõned ruumid kenaste roise panema seks aaks, kui joaninädali alguses sie kihelkonnapäe tulemas oo. Suure kirgu juubel tahab ju ää pidamist.

Vat sõuksed jutud ollid mool täna. Oidke aga selle ullu tuulega oma terisseid ja olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email