Loodi ülesaaremaaline lapsevanemate komisjon

Saaremaa ühisgümnaasiumi hoolekogu eestseisuse ja mõne lapsevanema eestvedamisel moodustatud komisjon soovib riigigümnaasiumi teema valguses mõelda kogu Saaremaa hariduse arengu peale.

“Saaremaal on praeguse seisuga neliteist erineva astmega põhikooli ja neli gümnaasiumi. Kuressaares on üks põhikool. Vaadates laste sündimust, on veidi enam kui pooled põhikooli lapsed väljaspoolt Kuressaaret ning nende soove tuleks küsida ja arvestada,” märkis SÜG-i hoolekogu esimees Anton Teras.

Komisjoni on kutsutud kõikide maakonna koolide hoolekogude esindajad. Ainsa koolina on sinna kuulumisest loobunud Salme põhikool. “Teised koolid on osalenud ja mõnele pole küll sobinud senise kahe kokkusaamise aeg, kuid huvi osaleda on,” ütles Teras.

Koos on käidud kaks korda ning mai keskpaigaks loodetakse ühisarutelude käigus koostatud küsimustikele saadud vastuste abil välja selgitada lapsevanemate soovid ja eelistused.

“Kavatseme need esitada Saaremaa hariduse üle otsustajatele ühe argumendina, millest saab teada lapsevanemate arvamuse riigigümnaasiumi vajalikkuse ja sellega kaasneva Kuressaares gümnaasiumide valiku kadumise ning Saaremaal valiku vähenemise kohta,” selgitas Teras.

Print Friendly, PDF & Email