Lääne-Saare laenuhange läks nurja (5)

Lääne-Saare vald lõpetas investeerimislaenu hankemenetluse, kuna hanke ajal toimunud elektrooniline kirjavahetus ühe pakkujaga on vastuolus hanketingimustega.

Veebruaris kvalifitseeris vald laenuhankele Danske Bank A/S Eesti filiaali ja AS-i SEB Pank, kes mõlemad tegid ka oma pakkumise. Üks pakkujatest esitas vallale e-kirjaga täpsustavaid küsimusi hankedokumentide kohta ja vald vastas küsimustele samuti e-kirjaga. Hiljem selgus, et sellised selgitused lähevad vastuollu hanke alusdokumentides sätestatuga.

“Pakkujad esitasid sellest tulenevalt oma pakkumise ebavõrdsetel alustel. Hankijal ei ole täna võimalik hankemenetlusega edasi minna, et vältida pakkujate edasist ebavõrdset kohtlemist ning ei saa sõlmida hankelepingut ilma riigihangete seadust rikkumata,” põhjendab vallavalitsus menetluse lõpetamist. Võimalike vaidluste vältimiseks pidas valitsus otstarbekaks korraldada uus hange. Valla infotöötaja Merike Lipu teatel laenuhanke kehtetuks tunnistamine kavandatavaid investeeringuid ei mõjuta.

Laenuhanke eesmärk on investeerimislaenu võtmine Lääne-Saare vallale summas kuni 4 400 000 eurot ja varasemate laenude refinantseerimiseks kuni 3 440 000 eurot maksegraafikuga 180 kuud, makseperiood 120 kuud.

Print Friendly, PDF & Email