Hajaasustuse programmi taotlusvoor

Käesoleva aasta hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud ajavahemikul 11. aprill kuni 10. juuni.

Programmist toetatakse järgmisi valdkondi: veesüsteemid, kanalisatsioonisüsteemid, juurdepääsuteed ja autonoomsed elektrisüsteemid.

Hajaasustuse programmist toetuse taotlemiseks tuleb vallavalitsusele esitada nõuetekohane taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega: projekti eelarve, lisainfo vastavalt taotluse valdkonnale, oma- ja kaasfinantseeringut tõendavad dokumendid (garantiikiri) ja vähemalt kaks võrreldavat hinnapakkumist.

Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot. Riigi ja kohaliku omavalitsuse maksimaalne panus projekti on 66,67% ning taotleja omaosalus projektis moodustab vähemalt 33,33% projekti abikõlblikest kuludest.

Enne taotluse esitamist on vaja pöörduda vallavalitsuse poole, küsimaks, kas ja mis tingimustel on võimalik toetust taotleda: aarne.polluaar@laanesaare.ee, tel 45 20 476.

Taotlejale vajalike dokumentidega saab tutvuda valla kodulehel www.laanesaare.ee, EAS-i kodulehel http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/ või Saare maavalitsuse kodulehel http://saare.maavalitsus.ee/hajaasustuse-programm.

Aarne Põlluäär,
arenduste peaspetsialist

Print Friendly, PDF & Email