Demineerijate kevadised hoiatused

Metsas või rannas jalutades, kodusid ja aedasid kraamides-koristades võime peale juhtuda leidudele, mis on sinna sattunud väga ammustel aegadel. Leiud võivad olla erinevad: vanad tossud, võtmekimp, aga ka tundmatud metallist esemed. Kui esimesed neist riivavad näiteks looduses ainult silma, siis viimased on ka ohtlikud. Päris tihti kipub olema nii, et keegi näeb kuskil lõhkekeha, aga ei anna sellest teada või siis haarab selle hoopis kaenlasse ja toob ise pommigruppi kohale. Mõlemad võimalikud variandid on paraku valed ja ilmselt tingitud lõhkekehadega seotud müütidest.

Müüt 1
Pommi leiust teatamine toob kaasa palju sekeldusi ja mine tea, mida kõike veel.
Lõhkematerjali vabatahtlik loovutamine ei too leidjale kaasa liigseid kohustusi. Leiust teatamine on vajalik ohu likvideerimiseks ja on seaduse järgi kodaniku kohustus. Lõhkematerjali vabatahtlik loovutamine ei toimu üksnes kampaania raames, vaid aastaringselt.

Müüt 2
Mul on küll kahtlus, et tegu võib olla ohtliku esemega, kuid see pole väga kindel. Igaks juhuks ei teata, ehk saan karistada, kui ese ei osutu plahvatusohtlikuks.
Lõhkekehad on väga erineva suuruse, kuju ja välimusega. Pommigrupp ei eelda, et helistaja suudaks ohtu iseseisvalt identifitseerida, selleks demineerijad ongi. Juhul kui ese ei osutu plahvatusohtlikuks, mingit karistust teatajale sellest ei järgne.

Müüt 3
Roostes ja deformeerunud lõhkekehad ei ole nii ohtlikud, sest nad on vanad ja ilmselgelt enam ei tööta.
Üldjuhul on tegelikult vastupidi, palju sõltub lõhkekeha ehitusest. Mida enam deformeerunud ja roostes lõhkekeha on, seda ohtlikum võib see olla. Käivitusmehhanismi sees asuv tundlik lõhkeaine on sama töökorras ja ohtlik ka nüüd, kümneid aastaid hiljem. Teine asi on käivitusmehhanismiga, mis ei pruugi enam korrektselt töötada, kuid väikseimgi pinnase või roostetüki põhjustatud hõõrdumine võib selle siiski käivitada.

Müüt 4
Väiksemad lõhkekehad on vähem ohtlikud.
Mida väiksem lõhkekeha on, seda vähem on selle rakendusmehhanismi töös kaitsmeid. Seega on nad pigem ohtlikumad. Väiksemate lõhkekehade plahvatusmõjude ulatus ei ole küll suur, kuid see on piisav, et enda läheduses tappa või tekitada raskeid vigastusi.

Müüt 5
Pommigrupp tuleb nii kaua. Ei jõua kohapeal ära oodata!
Pommigrupp on valves 24/7 ja reageerib igale sündmusele kohe. Kui ollakse hõivatud, siis täpsustatakse helistajaga leiu asukoht ja ohuaste. Alati on parem, kui saab leiu asukoha kätte näidata, kuid kui see võimalik ei ole, siis palutakse helistajal lõhkekeha leiukoht märgistada ja pommigrupp selgitab täpse asukoha välja telefoni teel.

Pommigrupp tuletab meelde, et kõik lõhkekehad on valmistatud suurte purustuste tekitamiseks või selleks, et tappa. Võimaliku lõhkekehaleiu korral ei tohi seda mingil juhul puudutada. Tuleb hoiatada läheduses viibivaid inimesi ja alati teavitada leiust telefonil 112.

Janek Sõnum,
Lääne-Eesti pommigrupi juhataja

Print Friendly, PDF & Email