RMK: karjääri rajamisel raierahu ei kehti (9)

Sõmera külas Käesla lähedal toimunud raietööd Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) teatel raierahu alla ei käi, kuna tegu on hoopiski karjääri rajamise eesmärgil toimuva riigimaa raadamisega.

Üks loodusesõber juhtis mõne päeva eest sotsiaalmeedias tähelepanu, et 15. aprillil algas raierahu, mille puhul riigimetsas lageraiet teha ei tohi, kuid just sel päeval sattus ta Käeslas mööda sõitma harvesterist, mis metsa maha võttis.

“Nädal hiljem sõitsin taas sealt mööda ja pilt, mis avanes, pani neelatama – 9 hektarit männimetsa oli asendunud platsiga, kus polnud mitte ühtegi puud, millele toetadagi,” kirjeldas ta nähtut.
Kristi Parro RMK kommunikatsiooniosakonnast selgitas, et kõnealune territoorium on riigile kuuluv mäetööstusmaa, Tehu karjäär, mis on möödunud aastal maa-ameti poolt OÜ-le KPT Projekt kaevandamiseks rendile antud.

Ehituskruusa kaevandamiseks loodava karjääri suurus on 13 hektarit ja karjääri avamiseks on ettevõttel vaja keskkonnaameti ja maa-ameti kooskõlastusi. Kaevandamistööde lõppedes korrastatakse maa metsamaaks.

Parro ütles, et karjääri avamise võimaldamiseks tegi RMK riigimaal raadamist. “Raadamise all mõistetakse raiet, mis võimaldab raiejärgselt maa kasutamist muul otstarbel kui metsa majandamiseks. Tegemist on mäetööstusmaaga, kus metsaseadus ei kehti,” märkis ta.

Puude mahavõtmisest häiritud loodusesõber tunneb aga ehk suurematki muret raiesmikust vaevalt kilomeetri kaugusel asuva raba pärast, kus aastaid on pulmi pidanud ja elanud kolmanda kaitsekategooria alla käivad tedred. “Viimastel aastatel on kevadine tedremäng jäänud aga üha kesisemaks ja kukkesid aina vähemaks. Tehkem omad järeldused,” märkis ta.

Raierahu on RMK poolt 2002. aastal loodud traditsioon, mis tähendab, et lindude ja loomade pesitsusajal 15. aprillist 15. juunini raietöid ei tehta. Küll jätkuvad sel perioodil istutamis- ja metsahooldustööd.

Print Friendly, PDF & Email