Omanik loodab autobaasi alal lammutama hakata

Ehkki endise autobaasi alale plaanitavast äri- ja tootmiskompleksist räägiti ja kirjutati juba mõni aasta tagasi, pole omanik seni veel tegutsema asunud.

TULEVIK: Selline peaks ala välja nägema tulevikus. Vaade tootmisalale Talve tänava poolt.
Repro/ Guru Projekt OÜ

Saarte Hääl kirjutas 2015. aastal, et Pihtla tee 20 ja Kaare tn 2 asuvale autobaasi alale tuleb uhke planeering. Toona Kuressaare linnavalitsuses toimunud avalikul arutelul ilmnes seejuures, et ümberkaudsetel elanikel oli planeeringu osas vastuväiteid. Nendest lähtuvalt tehti plaanides korrektiive.

Ehk jõuab ka ehitada

Nüüd, kaks aastat hiljem, loodab kinnistuomaniku esindaja, Go kontserni kuuluv Tarbus Kinnisvara OÜ viimaks kopa maasse lüüa. Tarbus Kinnisvara juhatuse liikme Andrei Ostovi sõnul on planeering kehtestatud, kuid ometi on teatavaid takistusi. “Mingil minule mitte teada oleval põhjusel kinnistuteks jagamine venib,” möönis ta. Saarte Hääl on varem kirjutanud, et kavandatud äri- ja tootmiskompleksi tarbeks tuleb maa-ala jagada 20 krundiks.

Samas avaldas ta lootust, et ehk nad siiski jõuavad tänavu lammutamiseni ja loodetavasti ka midagi ehitada. Trassivaldajatega seni läbirääkimisi peetud ei ole, seega võib veel mõnevõrra aega kuluda.

“Suurem tegemine jääb ilmselt järgmisse aastasse,” arvas ta.

Varem kirjutatu kohaselt pidi üks esimesi töid arendusalal pärast planeeringu kinnitamist olema Pihtla tee vana hoone lammutamine. Seejärel oli kavas rajada teed ja ühendused loodavatele kruntidele. Lisaks oli firma valmis kruntidesse investeerima vastavalt kokkulepetele ja sinna hooneid ehitama.

Kopsakas tehing

Alale oli planeeringu järgi ette nähtud uus äri- ja tootmiskompleks. Sealse tootmistegevuse alla võivad kuuluda logistikakeskuse büroo- ja laopinnad, mööblitootmine, kivi- ja metalltoodete tsehhid jmt.

Tarbus Kinnisvara on sinna ka varem investeerinud. 2013. aastal rajati näiteks uus baas, mida kasutab bussifirma GoBus. Kahe olemasoleva krundi suurus kõnealusel alal on kokku 3,4 hektarit.
Autobaasi alaga oli seotud ka maakonna mullune kopsakaim hoonestatud ärimaa tehing, mis sõlmiti 851 000 euroga. Tegemist oli Pihtla tee 20 kinnistu ja Go kontserni sisese tehinguga.


Linnavalitsus: veel ei tohi lammutada

Kuressaare linnaarhitekti Loona Lepa kinnitusel on kõnealuse ala detailplaneering tõepoolest kehtestatud.

Lepa sõnul toimus menetlus kõigi reeglite kohaselt ning esmase koosoleku, kus toodi välja vastuargumente, tulemusena on planeeringut mõnevõrra korrigeeritud. Hilisemal arutelul planeeringule enam vastuväiteid ei esitatud.

Linnaarhitekt lisas, et temal praegu infot omanike tegevuskavadest ei ole. Ehitus- ega lammutuslubade taotlusi ei ole nad linnavalitsusele praeguseks igatahes veel esitanud. “Enne vastavate lubade saamist ehitada ega lammutada ei tohi,” kinnitas Loona Lepp.

Print Friendly, PDF & Email