Liitumisküsitlus jättis saarlased külmaks (5)

Saaremaa omavalitsustes pühapäeval-esmaspäeval toimunud haldusreformi-teemalisel rahvaküsitluses osales vähem kui üks protsent hääleõiguslikest elanikest.

HÄÄLETAMAS: Pöide vallavalitsuse korraldatud küsitlusel annab oma hääle Liisi Ansper. Laua taga istuvad komisjoniliikmed (esiplaanil) Maire Käärid ja Pärje Raev.
IRINA MÄGI

26 940 inimesest avaldas oma arvamust kõigest 220. Kõige suurem osa hääletanuist – ligi pool ehk 103 – olid Pöide valla elanikud.

Lääne-Saare vallas käis arvamust avaldamas 55 ja Kuressaare linnas 23 inimest. Ülejäänud valdades jäi küsitluses osalenute arv alla kümne: Kihelkonnal ja Mustjalas 9, Pihtlas 7, Orissaares 5, Laimjalas ja Salmel 4 inimest ja Leisis 1. Torgu ja Valjala vallast ei osalenud küsitlusel ainsatki inimest.

Napilt üle poole, 113 ehk 51,4% hääletanuist ütles ühinemisele jah. “Ei” märkis sedelile 107 hääletanut ehk 48,6% osalenuist. Neist 107 “ei”-st lõviosa ehk 80 tuli Pöide valla elanikelt. “Nagu karta oli, kujunes osalemine erakordselt madalaks – küsiti ju sisuliselt sama asja teist korda,” ütles Saaremaa omavalitsuste ühinemise tegevjuht Alo Heinsalu. Tema andmeil oli jah- ja ei-häälte vahekord üle-saaremaaliselt pea sama, mis eelmisel ühinemisküsitlusel.

“Pöidest tuli vastuseks ei, kuid ka seal jäi osalemisaktiivsus madalaks,” märkis Heinsalu.


Pöide juhid: “ei” näitas meelsust

Pöide vallavalitsuse korraldatud rahvaküsitlusel osales alla 14 protsendi hääleõiguslikest elanikest, kellest enamus oli suurvallaks ühinemise vastu.

Pühapäeval ja esmaspäeval toimunud rahvaküsitluse nimekirjas oli 752 inimest, kellest hääletamisel osales 103 ehk 13,7% hääleõiguslikest vallaelanikest. Omavalitsuste ühinemise poolt oli 23 inimest ehk 22,3%, vastu aga 80 inimest ehk 77,7% hääletanuist.

Vallavanem Andres Hanso sõnul on ta siiski rahul, et Pöide vallas niigi palju inimesi hääletamas käis. “Eks need, kes ei ütlesid, näitasid, mida nad asjast arvavad,” tähendas vallavanem.

Volikogu esimees Marina Treima põhjendas vähest hääletamisosalust sellega, et inimesed on igapäevapoliitikast eemaldunud ja ühinemisteemast väsinud. “Küsitlusest ei olene midagi – seaduses on kõik juba paika pandud ja rahva arvamusega ei arvestata,” lausus Treima. Treima sõnul väljendas ülekaalukas “ei” aga inimeste suhtumist.

Pühapäevasel elektroonilisel hääletusel osales 31 inimest. Ülejäänud käisid valdade üheks omavalitsuseks ühinemise kohta oma arvamust avaldamas pühapäeval ja esmaspäeval Tornimäe rahvamajas.

Print Friendly, PDF & Email