Külavanemad ühe mütsi alla! (1)

Hanna Saar

“Saaremaa külad ja külavanemad peavad ühinemiste tuules koostööd tegema,” leiavad Viira külavanem Hanna Saar ja Karala külavanem Kaja Juulik.

Praegu käib juba usinalt Saaremaa valla loomise ehk praeguste omavalitsuste ühendamise ettevalmistamine läbi erinevate komisjonide töö. Enamik komisjone on kodulehe www.saaremaavald.ee andmeil koos käinud vähemalt kaks korda. Kuigi komisjonide liikmed on valdade määratud ametnikud, varjutaks komisjonide tööd justkui saladuse loor.

On ju teada, et mida suurem on struktuur, seda vähem suudetakse arvestada alt-üles -al­gatusega. Rohujuure tasandi ehk külade elanike endi mõtted ja soovid võivad seetõttu kogu protsessi käigus kaduma minna. Külavanemad soovivad olla kaasatud ja saada infot selle kohta, kes komisjonide töös osalevad, mida on seni otsustatud ning milliseid probleeme või muresid plaanitakse komisjonide koosolekutel veel arutada.

Ühinemislepingu tekstis ja selle lisades on palju tavalisele inimesele arusaamatut. Külade seisukohast tekitab kõige enam küsimusi ühinemislepingu lisa 5, mis reguleerib piirkonna elanike esinduskogu moodustamist vallas. Selles dokumendis räägitakse osavallast, kogukonnakogust ning lisaks käib tekstist läbi mõiste “huvigrupid”. Kes millist mõju avaldab, kas on veel võimalik mingeid valikuid teha ja kelle sõna jääb lõpuks peale? Kõik kokku tekitab segadust. Külavanemad tunnevad, et neid ei ole külade tuleviku otsustamisse seni piisavalt kaasatud.

30. märtsil toimus Lääne-Saare valla eestvõttel Astes seminar teemal “Haldusreform ja iseotsustamine külades. Külaliidrite ja kogukonna tähendus kasvab”. Seminari viis läbi Ivi Proos. Seminaril toimunud ühises arutelus leiti, et kuna Saaremaast saab kõige suurem omavalitsus Eestis, siis peavad külad ja külavanemad juba praegu ja kiiresti saama ühinemisprotsessis kaasa rääkida. Selleks on neil vaja aga kokku saada ja koostööd teha.

Astes leiti, et veduriks võiks külavanemate jaoks selles protsessis olla Saarte koostöökogu, kes juba praegu oma liikmeskonna kaudu külasid koondab ja paljude küladega koostööd teeb.

Praeguseks ongi kokku lepitud, et Saarte koostöökogu korraldab 27. mail Triigi Filharmoonias Saaremaa külade kärajad. Sinna on oodatud kõik külades elavad inimesed, kes soovivad tutvuda Saaremaa teiste külade ja külaliidritega, saada rohkem teavet ühinemisprotsessi kohta, võimaluse mõelda kaasa ja öelda välja oma seisukoht Saaremaa valla külaelu tuleviku osas ning planeerida edasist koostööd. Loodame kärajatele kaasata ka ühinemise tegevjuhi Alo Heinsalu. Täpsem teave kärajate kohta ilmub peagi meedias.

Kõik aktiivsed külades elavad inimesed saavad aga juba praegu koostööga alustada – Facebookis on loodud privaatne grupp “Saaremaa aktiivsed külavanemad ühe mütsi alla!”. Grupiga on liituma oodatud kõik aktiivsed inimesed, keda teema kõnetab.

Praegu käib grupis aktiivne info ja kogemuste vahetamine ning üksteisega tutvumine.

Hea on näha, et ühinemisteema ei jäta inimesi külmaks ja tuleviku osas soovitakse sõna sekka öelda!

Print Friendly, PDF & Email