Saarlaste firma plaanib avamerele hiiglaslikke kalakasvandusi (10)

Saaremaa ettevõte Ösel Offshore OÜ kavandab Eesti läänerannikule rajada kolm avamere kalakasvandust, mille aastane kogutoodang võiks idee teostumise korral olla kuni 15 000 tonni kala.

Sellise kogusega kergitaks Saaremaa ettevõte Eesti kalakasvanduste praegust aastatoodangut, mis jääb vaid mõnesaja tonni ringi, mitme suurusjärgu võrra. Praegu veetakse suur osa eestlaste toidulauale jõudvast punasest kalast sisse Norrast, kus aastas kasvatatakse koguni üle miljoni tonni kala.

Ösel Offshore OÜ kavandab kolme kalakasvatuskompleksi rajamist territoriaalmeres Saaremaast läände, Hiiumaast põhja ja Vormsist põhja poole jäävas piirkonnas. Sumpade maksimaalne kõrgus on ca 85 meetrit, sellest 70 meetrit vee all ja 15 meetrit vee peal.

Sumpade asukohavalikul on eelduseks vähemalt 50 meetri sügavune vesi ja reostuse vältimiseks väga hea veevahetus. Ka peavad sumbad asuma väljaspool intensiivseid laevateid ega tohi segada töönduslikku kalapüüki. Rajatiste täpne asukoht selgub uuringute ja insener-tehniliste analüüside käigus, selgitab ettevõtte juhatuse liige Andro Ots tehnilise järelevalve ametile saadetud hoonestusloa taotluses.

Kalakasvatuse rajatisi teenindatakse tema sõnul spetsiaalsete laevadega.

Saarte Häälele ütles Andro Ots, et arvestades ametlike protseduuride keerukust Eesti Vabariigis, ei oska ta kasvanduste valmis saamise aega ennustada. Siiski on hoonestusloa taotluses öeldud, et kalakasvanduste prognoositav kasutuselevõtmise aeg on 2021. aasta.

Teise selle projektiga osaliselt seotud Kesknõmme kalakasvanduse keskkonnamõjude hindamise algatamise otsustamise otsustamiseks läks erinevatel ametkondadel Otsa sõnul üle kahe aasta. Andro Ots lisas, et väljend “otsustamise otsustamine” pärineb ametlikust kirjavahetusest keskkonnaametiga. Kunagise Kesknõmme kalakasvanduse riismetele plaanib Andro Otsaga seotud Ösel Aquafarms OÜ kalakasvandust, mille aastane forellitoodang oleks 4500 tonni. Kesknõmme ja avamere kasvandused oleksid omavahel seotud – näiteks võiks Kesknõmmes kalu kasvatada kuni poolekilosteks ja edasi juba kuni kaaluni 2–8 kg avamere sumpades.

Print Friendly, PDF & Email