Liiklustalgud algasid väärteomenetlustega (1)

Sel aastal võttis politsei liiklustalgutel sihikule kiiruseületajad ja patrullis inimeste viidatud piirkondades, kus “raske jalaga” juhid ennast tavaliselt mugavalt tunnevad ja gaasipedaalile vajutavad.

RADAR EI VALETA: Politseinikud Rein Rand ja Ahto Aulik jälgisid eile piirkiirusest kinnipidamist Kuressaare muusikakooli läheduses, kuid tõdesid rõõmuga, et liiklejad käitusid eeskujulikult.
MAANUS MASING

Eile hommikul said avalöögi liiklustalgud, mille raames patrullisid politseinikud inimeste väljatoodud probleemsetes paikades. Saaremaa liikluses on osutatud 28 murekohale, millest 16 asub Kuressaares. Eile kella neljaks olid politseipatrullid kõik nimetatud 28 kohta üle kontrollinud ja õhtu jooksul kontrollitakse mitmeid kohti veel kord.

Väljatoodud kohtades pidas politsei kinni 18 juhti, kes ületasid lubatud sõidukiirust mõne kilomeetri võrra tunnis. Politsei juhtis nende tähelepanu rikkumisele ja piirdus vestlusega. Kolme juhi puhul alustati väärteomenetlust, kahel korral oli kiiruseületus kuni 20 km/h ja ühel korral 21–40 km/h. “Ühtegi kriitilist kohta eraldi välja tuua ei saa, kuid õhtupoolik annab ehk veel selgema pildi, kuna mitme koha puhul on inimesed märkinud, et kiirused kipuvad kasvama just õhtustel tundidel,” ütles politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Maria Gonjak.

Patrullipaar Ahto Aulik ja Rein Rand hoidsid silma peal näiteks Kuressaare–Võhma–Panga maanteel, kus linnast väljasõitvad juhid kipuvad kiirustama 4. kilomeetril, mille läheduses on ka ohtlik kurv ja bussipeatus, aga kesklinnas muusikakooli juures ja Kuivastu maanteel.

Keskpäevaks polnud Aulik ja Rand veel ühtki “raske jalaga” juhti tabanud ning linna muusikakooli juures valvav Ahto Aulik tõdes, et seal olles saab isegi visuaalselt aru, et kiirusepiiranguid järgitakse eeskujulikult. “Tihenenud liiklus reguleerib õnneks ennast ka ise. Juhid teavad, et kui liiklus on tihedam, tuleb liigelda ettevaatlikumalt. Ilmselt ei ole kesklinnas sellel kohal kiirendamine suuremas osas ka niivõrd päevase aja probleem,” nentis ta.

Kokku oli inimeste turvalisusel silma peal hoidmas viis patrullipaari ja äramärgitud kohad vaadati üle mitmeid kordi. “Kui selgub, et mõnes kohas on tõepoolest kiiruse ületamisega probleeme, saab seal järelevalvet suurendada,” lisas Ahto Aulik.

Ohtlikele kohtadele sai Facebooki vahendusel viidata 11. aprillini. Üle Eesti anti teada rohkem kui 1600 probleemsest kohast, mille hulgas oli nii asulasiseseid kui ka -väliseid paiku, samuti bussipeatusi, õuealasid, haridusasutuste ümbrust ja maanteelõike. Liiklustalgute kestusajaks on määratud 24 tundi ja politsei hoiab nimetatud paikadel ka täna hoolsalt silma peal.

Print Friendly, PDF & Email