Kortermajade hoovialade heakorrastamiseks saab toetust taotleda

Linnavalitsus kinnitas kortermajade hoovialade heakorrastamise toetuse määramise tingimused 2017. aastaks. Toetuse eesmärk on aidata kaasa Kuressaare linna kortermajade avalikus kasutuses olevate õuealade heakorrastamisele ja linna eelarves on selleks 25 000 eurot. Toetusega soodustatakse projekteerimistöid või konkreetse rajatise ehitust kuni 50% ulatuses töö maksumusest. Taotlused tuleb linnavalitsusele esitada hiljemalt 9. juuniks.

Taotlusvormi ja täpsemat infot leiab linna kodulehelt www.kuressaare.ee rubriigist “Ametlikud teated”.

Print Friendly, PDF & Email