JUHTKIRI: Mugavusministeerium (2)

Saarlaste ja hiidlaste nördimus majandusministeeriumi hinnangu üle, kus Triigi ja Sõru vahelist laevaliini peetakse pelgalt mugavusliiniks, on mõistetav. On ju Saaremaa ja Hiiumaa vaheline laevaühendus suursaarte ühtse majandusruumi seisukohalt väga oluline.

Saare- ja Hiiumaa ettevõtjail oleks väga keeruline koostööd teha, kui näiteks piima või siis metsatehnikat peaks ühelt saarelt teisele transportima mandri kaudu. Seega on saartevahelisel regulaarsel ja piisaval laevaühendusel võtmeroll.

Vägisi jääb mulje, et ministeeriumile ei lähe korda see, et ääremaaks peetavad saared koostööd teeks.

Kogu elu ja ettevõtlus ei ole aga – vähemalt veel mitte – koondunud ainult Tallinna ja selle lähiümbrusse.

On veel neid, kes püüavad mere taga hakkama saada. Kui pealinna kabinettides tegutsevad otsustajad kaikaid kodaraisse ei loobiks, vaid saartevahelist koostööd piisava reiside arvuga soodustaksid, oleks see hakkama saamine kindlasti kergem.

Print Friendly, PDF & Email