Linn ja politsei mängivad kolemajadega pingpongi (7)

Politsei juhtis linnavalitsuse tähelepanu ohtlikele kolemajadele, linnavalitsus soovitas politseil neis majades laaberdavad pätid kinni võtta.

KENA, KUID KRIIBIB SILMA: Andra Mesila (vasakul) ja tema ema Mari Soima leiavad, et Lasteaia tänava maja on iseenesest üsna ilus ja huvitava arhitektuuriga, kuid kahjuks käest lastud ja räämas.
Maanus Masing

Märtsi alguses tegid politsei- ja linnaametnikud ühise ringkäigu, mille käigus fikseeriti kümmekonna kolemaja hetkeolukord. Kuu aega hiljem tegi politsei omal käel uue reidi ja koostas sellele tuginedes linnavalitsusele märgukirja, milles tõdeb, et tegemist on jätkuvalt halvas seisundis olevate kinnistutega. “Kõik eelpool nimekirjas loetletud hooned on varisemisohtlikud. Avatud ligipääsud eelpool loetletud hoonetele ohustavad isikute elu ja tervist,” nendib kirjale alla kirjutanud Kuressaare piirkonnapolitseinik Žanna Kreštšenko.

Abilinnapea Mart Mäeker vastas märgukirjale, et linnavalitsus teavitab hoonete omanikke vajadusest sissepääsud kõrvalistele isikutele sulgeda. “Seoses sellega, et probleem on pidev ja kasutusel mitteolevate hoonete omanikud on korduvalt oma hoonete sissepääse sulgenud, palume politseil välja selgitada, kes on need pidevad lõhkujad ja mahajäetud hoonetesse sissemurdjad, et võimalusel need isikud seadusest tulenevalt ka vastutusele võetaks,” lisas ta.

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Maria Gonjak ütles, et kui politseini jõuab info mahajäänud hoonetesse omanike tahte vastaselt sissetungimisest või varalise kahju tekitamisest teisele isikule, siis püüab politsei kindlasti rikkujad süüteomenetluse käigus tuvastada ja seaduses ettenähtud korras ka vastutusele võtta. “Selle eelduseks on aga tõepoolest see, et info süüteost politseini jõuaks,” nentis ta.

Linnavalitsuse pressiesindaja Kristiina Maripuu selgitas, et 2. märtsil tehtud ringkäigul jäi kokkulepe, et politsei koostab memo ja saadab selle linnavalitsusele ning see võetakse hoonete omanike teavitamisel aluseks. Memo jõudis linnavalitsusse 11. aprillil.

Maripuu sõnul polnud 10. aprillil tehtud ringkäigu mõte kontrollida, kas ja mida on vahepeal ette võtnud linnavalitsus, vaid fikseerida, mis on konkreetsete hoonete juures vahepeal toimunud. Ta lisas, et kasutuseta hoone puhul on omaniku kohustus sissepääsud sulgeda, kuid tehtud tööst on vähe kasu, kui need uuesti lahti lõhutakse.

Print Friendly, PDF & Email